Gå til hoved-indhold

Nyhedsbrevet indeholder i august 2015:

  • Hvorfor er en signering for meget ikke bare en signering for meget? - eller: hvorfor du ikke alene skal sikre dig, at alle signeringer er der, men også, at alle signeringer er relevante…
  • Vedhæftede filer i PersonSAG
  • Spørgekasse

Hvorfor er en signering for meget ikke bare en signering for meget?

- eller: hvorfor du ikke alene skal sikre dig, at alle signeringer er der, men også, at alle signeringer er relevante…

Vi vil begynde med at gentage: Det er ikke PersonSAG, men dig, som skal sikre, at alle de signeringer, som kræves til en sag, er der. Og det er lovgivningen, som bestemmer, hvilke det er, og ikke PersonSAG. Sagt med andre ord - det er du, som er sagsbehandleren, ikke PersonSAG.

Ex. 1.  Ægtefællens signering mangler i PersonSAG, linjen mangler.

Ønsker man ægtefællens navn, skal ægtefællen signere. Ægtefællen får kun mulighed for at signere, hvis ansøger har valgt ”Bæres af ægtefælle” i tilknytning til navn ved ansøgning på www.borger.dk. Hvis ansøgeren har udfyldt ”Andet” i tilknytning til det ønskede navn, så sendes der ikke en mail til ægtefællen og derved har ansøger forhindret ægtefællen i at signere.

Det er en klar forventning til borgeren, at borgeren giver korrekte oplysninger i sin ansøgning. - Men det er dig, der i et sådant tilfælde må meddele ansøgeren, at han eller hun må lave en ny ansøgning.

Ex 2. Navngivning anmeldt af to, men kun en forælder er registreret, kan give forkert bekræftelse.

Det er ligeledes en forventning til borgeren, at denne opgiver korrekte oplysninger, når der behandles ansøgninger vedrørende børn. Når én forælder således indgiver en ansøgning om navngivning, oplyser denne typisk personnummer og e-mailadresse på den anden forælder. PersonSAG arbejder videre med disse oplysninger. Men det er dig, som skal kontrollere, om oplysningerne om forældre er korrekte (og eventuelt sørge for, at de bliver korrekte ved at behandle en modtaget omsorgs- og ansvarserklæringen først).

Men hvis der ikke er spor af et faderskab, og den ene af personerne, som har signeret ansøgningen om navngivning, ikke er (registreret som) forælder til barnet, så skal du ikke bare gå ud fra, at en overskydende signering på ansøgningen hverken gør fra eller til. For det gør den. På den bekræftelse af navn, som ansøger får i sin e-boks, vil nemlig de to personer, som har signeret ansøgningen, stå som forældre, og dit navn vil stå nederst; og det er rigtig dumt, hvis den ene af disse ”forældre” slet ikke er forælder.

Måske er der allerede en faderskabssag hos Statsforvaltningen, som vi ikke kan se, og du må afvente faderskabsregistreringen derfra, før du kan behandle ansøgningen om navngivning. Måske må du bede om at få en ansøgning fra den ene registrerede forælder. Det afhænger af situationen. Men du må ikke gemme ansøgningen i PERSON som den er. Her er det dig, der må sagsbehandle, så der ikke sendes en forkert bekræftelse.

Vedhæftede filer i PersonSAG

Når du vedhæfter filer i PersonSAG, må filnavnene ikke indeholde bogstaverne æ, ø og å. Det giver, når/hvis sagen skal sendes til Statsforvaltningen, der så ikke modtager sagen. Har du et dokument med æ, ø eller å i filnavnet, skal du derfor ændre filnavnet, før du overfører den til PersonSAG. Vi vil bestræbe os på at løse dette hurtigst muligt.

Spørgekasse:

Spørgsmål: Er det i orden at godkende dødsanmeldelser, når man ikke har modtaget dødattest i fysisk form, dvs. på papir el. i kopi, men hvor dødsattesten kun er indberettet elektronisk af en læge?

Svar: Dødsattesten skal være indberettet, ikke indscannet. Se f. eks. nyhedsbrev uge 13 i 2014 – og mange andre. Du kunne også kigge på håndbogens afsnit om dødsattester i PersonSAG. Når dødsattesten er synlig i PersonSAG har du ingen grund (eller hjemmel) til at bede om eller forlange papirdødsattesten. Vi vil i den forbindelse påpege, at det et krav, at man sætter sig ind i tingene før man arbejder i personregistreringen.

Spørgsmål: Jeg oplever problemer med det faktum, at der ikke kommer en mail retur til ansøger, hvis en ansøgning om navneændring ikke er gået igennem til sognet på grund af manglende rettidig signering fra f.eks. en ægtefælle.
Ansøger tror, at sagen er under behandling, men sognet kender ikke til sagen, før ansøger måske rykker.

Har man overvejet muligheden af at kunne sende sådan en mail retur til ansøger, hvis linket, der kan signeres fra, ikke har været benyttet?

Svar: Det er et spørgsmål om, hvor meget borgeren skal ”holdes i hånd”. Principielt ønsker vi at holde fast i, at en ansøgning, som ikke er underskrevet, ikke er en ansøgning, som vi skal tage hånd om. Men på den anden side har vi visse overvejelser, om det ikke i visse sammenhænge kunne være hensigtsmæssigt at sende nogle maskingenererede orienteringsmails til forskellige parter (FX anmelder).

Spørgsmål: Når en person har indsendt flere ansøgninger og det kun er den ene, der er rigtig "underskrevet" af den kommende ægtefælle, skal de overflødige så lukkes eller afvises?

Svar: At dette overhovedet er en problemstilling, er faktisk ganske uhensigtsmæssigt, idet vi, som tidligere nævnt, principielt ønsker at holde fast i, at en ansøgning, som ikke er underskrevet, ikke er en ansøgning, som vi skal tage hånd om. Problemet er bare det, at maskinen simpelthen ikke aner, om de øvrige ansøgninger er andre ansøgninger om navneændring, eller bare ikke-underskrevne udgaver af den samme navneændring. Derfor kan PersonSAG ikke bare automatisk lukke ansøgningerne.  Men vi er bestemt i tænkeboks.

Gode hilsner

Folkekirkens IT og i særdeleshed Personsupporten