Gå til hoved-indhold

Nyhedsbrevet indeholder i juni 2015:

 • Tid til sommerferie – husk at give adgang til vikaren
 • Der er sager, som PersonSAG ikke kan overføre til CPR
 • Der er sager, som ikke indlæses korrekt
 • Igen om begravelsessager, der ikke kan indsendes digitalt
 • To oplysninger om papirdødsattester
 • Spørgekasse

Tid til sommerferie – HUSK at give adgang til vikaren

Selvom det ikke nødvendigvis er at spore på vejret, så siger kalenderen, at vi endnu en gang er på vej ind i juli måned, som jo for manges vedkommende betyder, at det er ved at være tid til sommerferie.

I den forbindelse vil vi igen minde jer om, at I skal huske at have rettigheder til CPR/PERSON og PersonSAG på plads til en eventuel vikar inden I forsvinder på ferie. Rettighederne til PERSON og til ’det blå’ PersonSAG tildeles i PERSON.
I PersonSAG-Begravelse tildeler den kirkebogsførende sognepræst fortsat rettigheder under punktet ”Administration” og så ”Bemyndigelse” inde i selve PersonSAG-Begravelse. Vær opmærksom på, at hvis det ikke er på plads, kan personsupporten kun løse det ved at inddrage provsten.

Information om, hvordan du giver og får adgang til en sognepostkasse, kan du finde her:

> Adgang til sognepostkasse

Nyhedsbrevet holder også sommerferie, og vil udkomme næste gang i august.

Der er sager, som PersonSAG ikke kan overføre til CPR

Vi må sande, at PersonSAG under nogle særlige forhold ikke kan overføre oplysninger til CPR. Her er de forhold, som vi mener, er tilbage og hvad du kan gøre ved det:

I Navneændring kan PersonSAG ofte ikke overføre til CPR, når navnet indeholder ordene ”von, de, le, van, dos o.l.”. I det tilfælde melder PersonSAG en ’fejl 697’, ” Adresseringsnavn skal indeholde det officielle efternavn som efternavn”. Det, du kan gøre, er at registrere navneændringen direkte i PERSON, hvis du har en korrekt ansøgning. Herefter kan du lukke sagen i PersonSAG med en sagsbehandlingsbemærkning om, at sagen er lukket, og ændringen er registreret direkte i PERSON, da overførsel ikke kunne ske på baggrund af fejl 697. Vi har ikke helt fundet årsagen til fejlen endnu, men der arbejdes på sagen.

Både i navneændring og i navngivning kan du rende ind i dette problem: Der er søgt om ens fornavn og mellemnavn, fx Olsen Olsen. Samtidig er der søgt om et fornavn, som ikke er på den gamle liste over godkendte fornavne. Her melder systemet en ’fejl 902’, "Fornavn er ikke et tilladt fornavn”. Også her kan du registrere navneændringen direkte i Person, hvis ansøgningen ellers opfylder forudsætningerne.

Generelt gælder således, hvis overførslen fejler, og ansøgningen i øvrigt er god nok, kan du registrere ændringen direkte i PERSON, hvorefter du så skal lukke sagen i PersonSAG med henvisning til en beskrivelse af fejlen, som du har modtaget ved forsøg på overførsel.

Der er sager, som ikke indlæses korrekt

Det sker, at It-systemer fejler, og det sker også ind imellem ved indlæsning af sager i PersonSAG. Den typiske fejl er, at der ikke er foretaget noget CPR-opslag. Det vil du kunne se ved, at sagen ikke er tildelt noget sogn og i mange tilfælde ikke noget navn.

Problemet her er primært, at du ikke opdager en ansøgning. Men hvis nogen henvender sig, har du mulighed for at søge sagen frem, og evt. selv afhjælpe problemet.

Se herunder, hvordan du gør i henholdsvis det blå PersonSAG og PersonSAG-begravelse.

I det blå PersonSAG kan du:
- anvende funktionen ”Søg”, hvor du også kan finde de sager, som ikke har fået tildelt noget sogn.

Når du finder ansøgningen, skal du ud fra det, du kan se i ansøgningen og sagens omstændigheder i øvrigt vurdere, om ændringen kan gennemføres. Hvis den opfylder forudsætningerne, kan du behandle ansøgningen og registrere eventuelle ændringer i PERSON.

I PersonSAG-begravelse kan du:
- prøve at vælge funktionen "Indtast/Se dødsattest" og indtaste personnummeret. Hvis der er en sag, hvor PersonSAG ikke har kunnet finde et sogn, kommer er valgvindue frem, hvor du kan tilknytte sogn. Du skal ikke fortsætte med at indtaste dødsattesten, hvis det ikke var det, du ville. Herefter ligger sagen i dit sogn. Kontakt supporten, hvis der mangler navn og medlemskab.

Attester på afgørelser du registrerer direkte i PERSON
BEMÆRK: at du skal sende en attest til ansøger i alle de sager, hvor du registrerer direkte i PERSON, fordi der i de tilfælde ikke kommer nogen afgørelse i ansøgerens e-boks.

Igen om begravelsessager der ikke kan indsendes digitalt

Krematorier og kirkegårde har bedt Person-supporten, om igen at nævne, hvilke slags sager der ikke kan indsendes digitalt. Det gælder fortsat for anmodninger under følgende forhold, når:

 • afdøde ikke har et CPR-nummer, herunder dødfødt barn
 • dødsfaldet er sket i udlandet
 • liget eller asken skal føres til udlandet
 • asken skal anbringes på anden sømmelig måde, herunder askedeling
 • ansøgeren ikke har et NemID.

To oplysninger om papirdødsattester

1. Uanset, hvilke rygter der florerer, skal papirdødsattester til begravelsesmyndigheden være underskrevet i hånden og i øvrigt indeholde læsbar information om lægen. Andre påstande er slet og ret usande, og generelt vil vi anbefale, at man i forbindelse med sagsbehandling finder sin information på steder, hvor der finder kvalitetskontrol sted, fx håndbogen og PersonForum. At administrere ud fra rygter om retningslinjer, som er fundet på Facebook, er kritisabelt.

> Se evt. vejledning om udfyldelse og indberetning af dødsattester

2. I forbindelse med dødfødsler ses det nogen gange, at lægens dødsattest oplyser en dødsdato, som ligger før fødselsdatoen. Denne dato kan virke forvirrende, men der er ingen grund til at tillægge den for megen vægt. For ved dødfødsel registrerer vi slet ikke dødsdato, men alene den dato, hvor dødfødslen sker.

Spørgekasse:

Spørgsmål: Hvad er blå personsag?

Svar: Det er de moduler i PersonSAG, som behandler navngivning, navneændring og omsorgs- og ansvarserklæring, og som har det tilfælles, at de - modsat PersonSAG-begravelse – er designet med blålige farvenuancer.

Vi ønsker alle en rigtig god sommer!

Folkekirkens IT og i særdeleshed Personsupporten