Gå til hoved-indhold

Nyhedsbrevet indeholder i maj 2015:

  • Sidste udkald for fortsat adgang til CPR/kirkebog
  • Digitale prøvelsesattester
  • Hvor man behandler en digital anmeldelse
  • Spørgekasse

Sidste udkald for fortsat adgang til CPR/Kirkebog

Få dage inden indtastningsfristens udløb har vi stoppet op og gjort status over, hvordan tildelingen af fortsat adgang til CPR og kirkebog skrider frem. Vi har konstateret, at der kun mangler roller i et enkelt provsti og derudover i en håndfuld sogne. Således skulle kirkebogsføringen helt overordnet være sikret efter 1. juni 2015.

 
Sidste frist for yderligere indtastninger i systemet for dem, som er blevet tildelt rollen som kirkebogsførende sognepræst, er fredag den 29. maj 2015, kl 8.00. Herefter lukkes systemet.

Mandag den 1. juni 2015 er PERSON og PersonSAG lukket. Alle udpegede brugere vil få en e-mail med et nyt password, som kan bruges én gang herefter. Så skal I lave et nyt password.

Fra 2. juni 2015 fungerer rettighedstildelingen i PERSON og PersonSAG som tidligere. Der er dog den væsentlige forskel, at brugere, som slet ikke har fået tildelt nogen rolle i systemet inden den 28. maj 2015, kl. 8.00 bliver slettet og skal have et nyt brugernavn. Det skal bestilles af den sikkerhedsansvarlige, og der er nogle dages sagsbehandlingstid! Der kommer en formular til dette på PersonForum.

I et sogn vil der herefter være 4 roller at vælge imellem:

Det er efter 1. juni 2015 ikke længere muligt at oprette steder og præster i PERSON. På den måde håber vi fremadrettet at undgå de talrige dobbelte registreringer af samme sted eller person. Har I brug for at få oprettet et sted eller en præst, må I kontakte supporten.

Digitale prøvelsesattester

Vi skal her orientere om, at det siden 5. maj 2015 udtrykkeligt er tilladt kommunerne at sende prøvelsesattester til borgerens digitale post, jf Cirkulæreskrivelse 9298 af 5/5 2015 om fremsendelse af prøvelsesattest med digital post i Danmark, Færøerne og Grønland. I vil således kunne møde prøvelsesattester, som ikke er andet end et print fra borgerens digitale postkasse, dvs. uden originalstempel og underskrift. Medarbejderens navn skal dog fremgå. Et sådant print kan I lægge til grund for vielsen. Er der imidlertid tvivl om ægtheden, må I kontakte den udstedende myndighed.

Hvor man behandler en digital anmeldelse

Med hensyn til digitale anmeldelser i PersonSAG er der ikke ændret i forhold til de ”gamle” digitale anmeldelser: En digital anmeldelse behandles af det sogn, hvor den kommer frem. I nedenstående eksempel behandles sagen altså af sogn 7030, uanset om personens adresse i mellemtiden er flyttet til sogn 8141, 9182 eller et helt tredje sted, og den skal hverken lukkes eller afvises på grund af adressen.

Spørgekasse:


Spørgsmål: Jeg får ind imellem en mail fra personsag om, at der er modtaget statusoplysninger på afdøde. Begravelsen/bisættelsen er dog allerede gemt i Person og eventuelle rettelser skal foretages direkte i Person, står der i mailen. Det er bare ikke lykkedes mig at finde rettelserne, hvordan finder jeg dem?

Svar: Når der sker rettelser på en digital dødsattest, sendes en meddelelse til sognet i sognets mail. Desværre kan man ikke sortere mellem rettelse, som er relevante, og rettelser, som ikke er relevante. Det er kun et fåtal af rettelserne i lægens dødsattest, som er relevante:

 
PÅTEGNING: Har dødsattesten nu påtegning C, og afgørelsen er sendt, skal du kontakte kirkegård, krematorium og præst, for så må begravelse og brænding ikke ske, før liget er frigivet.


DØDSDATO ELLER DØDSSTED: Om dødsdatoen er ændret, kan du se ved at sammenligne oplysningerne på dødsattesten i PersonSAG (under ’Indtast/se dødsattest’) med oplysningerne i PERSON. Er der forskel, skal der rettes.
Skift dødsdato/dødssted til findedato/findested: Kontroller, om der er uoverensstemmelse mellem anmærkningen på dødsattesten og ved dødsfaldet i PERSON. Er der det, skal der rettes.


Hvis intet af ovenstående er tilfældet, kan du, som det fremgår af e-mailen, se bort fra henvendelsen.

De venligste hilsner

Folkekirkens IT og i særdeleshed Personsupporten