Gå til hoved-indhold

Nyhedsbrevet indeholder i marts 2015:

  • ”Forårsrengøring” i adgangen til PERSON
  • Borger.dk lavet om
  • Fejlmeldingen 'Der er registreret data for den kirkelige handling'
  • Spørgekasse

"Forårsrengøring" i adgangen til PERSON

På foranledning af CPR-Kontoret og til styrkelse af datasikkerheden, skal der ske en forårsrengøring af brugere af PERSON.

Dette går ud på, at alle personer, som har adgang til PERSON, skal bekræftes af deres sikkerhedsansvarlige. Når det er sket, fjernes alle tidligere adgange til systemet, og kun de som er blevet bekræftet af den sikkerhedsansvarlige, vil fremefter have adgang.

I praksis kommer det til at foregå på denne måde:

Mandag den 20. april 2015 får alle provster en mail, hvor der gives adgang til en side, hvor de kan udpege de præster i provstiet, som skal have adgang til PERSON. Provsterne har tid til fredag den 8. maj 2015 til at udfylde det elektroniske skema – og ikke mindst at trykke ”Godkend”.

Når provsten trykker ”Godkend”, kommer der en e-mail til de præster, som af provsten er udpeget som kirkebogsførende. Herefter har disse adgang til at udpege personer, som i ”deres” sogne skal have adgang til PERSON. Sidste frist for dette er fredag den 29. maj 2015, kl. 8.00.

Mandag den 1. juni 2015 er der lukket for PERSON og PersonSAG. På dén dag slettes alle gamle brugere i PERSON og de brugere, som fornylig er blevet udpeget af den sikkerhedsansvarlige, bliver indlæst og får deres rettigheder.

Vi kan oplyse, at alle andre myndigheder i CPR har været igennem en lignende proces.

På en tidslinje vil det se sådan ud: 

Vi benytter også lejligheden til at luge ud i mængden af roller, som findes i personregistrering.

Fremefter vil der være seks roller:

Borger.dk er lavet om

Hjemmesiden borger.dk er lavet om. I den forbindelse anbefaler vi, at I orienterer jer, så I fortsat kan vejlede borgere i, hvordan de finder den rigtige ansøgning. Inden for de rammer, som Digitaliseringsstyrelsen har sat for borger.dk, er siden ’Faderskab’ blevet gennemarbejdet i et behageligt samarbejde med Statsforvaltningen, og vi har en forventning om, at langt flere omsorgs- og ansvarserklæringer fremefter vil havne det rigtige sted i første forsøg, når borgerne sender deres anmeldelse.

Fejlmeldingen ’Der er registreret data for den kirkelige handling’.

En del af jer har studset over en fejlmelding i PersonSAG-begravelse om, at der er registreret data for den kirkelige handling, og der ikke skal være gejstlig medvirken.
Når du overfører en begravelse uden gejstlig medvirken til PERSON, må der ikke være data om den kirkelige handling. Hvis der er indtastet nogle, skal de slettes. Det gør I under menupunktet ”Kirkelig handling”.

Spørgekasse

Spørgsmål: I Nyhedsbrev 26.02. står: "Statsforvaltningen beder os desuden om at pointere, at alle sager om medmoderskab hører til hos Statsforvaltningen. Personregisterførere har ingen hjemmel til at registrere medmoderskab".
Mit spørgsmål: må vi registrere i PERSON medmoderskab, når Blanket 2 er underskrevet, dateret og stemplet af Statsforvaltning før fødslen og afleveres af forældre efter fødslen?

Svar: Ups! Her var vi vist for firkantede, da vi omsatte det, som Statsforvaltningen bad os om til tekst.  Når Statsforvaltningen allerede har behandlet medmoderskabet før barnets fødsel, og forældrene afleverer Statsforvaltningens afgørelse i forbindelse med barnets fødsel, skal personregisterføreren registrere medmoderskabet, jf. afsnit 3.3 i Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel. Men dette er også den eneste situation, hvor personregisterføreren må behandle medmoderskab.

De venligste hilsner og God Påske

Folkekirkens IT og i særdeleshed Personsupporten