Gå til hoved-indhold

Nyhedsbrevet indeholder i februar 2015:

  • Myte og sandhed om digitale dødsattester
  • Hvordan dødsattester med påtegning C håndteres af politi og retsmedicin
  • Meddelelser til dig fra andre myndigheder
  • Ansøgninger med tekniske fejl
  • Alvor om diverse udskrifter fra personregistrering
  • Spørgekasse

Myte og sandhed om digitale dødsattester

Det er en udbredt forståelse, at der er alt for få læger, som indberetter dødsattesten digitalt. Vi hører i hvert tilfælde jævnligt om det i supporten. Men fakta er disse:

I uge 8 2015 blev den digitale dødsattest indberettet af lægerne i over 83% af tilfældene. Dvs. i disse tilfælde er den digitale dødsattest tilgået PersonSAG, før du eventuelt også måtte have modtaget én på papir. Da PersonSAG blev sat i drift i medio 2013, var det tilsvarende tal under 60%.

Selvfølgelig arbejder vi og Statens Serum Institut fortsat på at øge tallet, men vi må nok erkende, at vi aldrig har forventet en digitaliseringsgrad på 100% eller derover. 83% er faktisk ganske tilfredsstillende.

Hvordan dødsattester med påtegning C håndteres af politi og retsmedicin

I anden sammenhæng har vi haft fornøjelsen at tale med politiet. Vi har igennem længere tid hørt, at politiet i mange tilfælde ikke længere påtegner dødsattester med påtegning C.

Ud fra samtalen kan vi meddele, at dette ikke er korrekt. Et lig med dødsattest, påtegning C udleveres kun med den påtegnede dødsattest, uanset, om der blot er sket et retslægeligt ligsyn eller en egentlig obduktion. Så hvis dødsattesten med politiets påtegning om, at liget er frigivet, ikke når frem til jer, er det næppe politiet, I skal pege på. Det mest oplagte spørgsmål i den sammenhæng er nemlig: Hvem har hentet afdøde? For vedkommende har dødsattesten.

I øvrigt er er du velkommen til at gøre bedemænd opmærksomme på siden www.kirkenettet.dk, der indeholder spørgsmål og svar henvendt til dem.

Meddelelser til dig fra andre myndigheder

Statens Serum Institut har bedt os om at meddele følgende:
Hvis du oplever at modtage en dødsattest i papir, der allerede ER indberettet og ses i Personsag, skal du ikke sende papirdødsattesten til Statens Serum institut.

Diverse skrifteretter har meddelt, at de mangler at modtage en hel del afgørelser fra perioden den 16. februar kl. 15.59 til den 18. februar kl. 15.33. Vi beder dig om at sende de relevante afgørelser fra denne periode til skifteretterne. Brug ”Send attest” funktionen. Se eventuelt nyheden på PersonForum.

Statsforvaltningen meddeler, at deres omsorgs- og ansvarserklæringer og andre faderskabs- og medmoderskabsanmeldelser også skal indgives digitalt nu. Du skal således ikke vejlede borgere i at sende papirer til Statsforvaltningen, men i at finde den elektroniske anmeldelse på borger.dk.

Statsforvaltningen beder os desuden om at pointere, at alle sager om medmoderskab hører til hos Statsforvaltningen. Personregisterførere har ingen hjemmel til at registrere medmoderskab.

Ansøgninger med tekniske fejl

I PersonSAG kan du fremsøge ansøgninger med tekniske fejl. De vil ikke komme på din forside, men du kan søge dem frem. Det er fx hensigtsmæssigt for borgerne, der lige har betalt navneændringsgebyr på en ansøgning, der efterfølgende gik i vasken. Når en undrende borger henvender sig, kan du efter søgningen bekræfte betalingen. Men selve ansøgningen kan du næppe bruge.

Typiske indikationer på ansøgninger der har fejlet, er én eller flere af nedenstående:

  • ansøgningen har det rigtige antal signeringer, men fremgår ikke på din forside
  • der står ikke noget bopælssogn i stamoplysningerne øverst
  • der står ”Ugyldigt CPR-nummer” ud for signaturen.

Rent juridisk er en ansøgning først fremme hos myndigheden, når – eller hvis – den fremgår hos myndigheden. Dette er udtrykkeligt beskrevet i bemærkningerne til lovforslaget om obligatorisk digital selvbetjening. Grunden dertil er lige så simpel som åbenlys: It kan fejle. Der adskiller det sig ikke fra posten eller fra den gamle analoge indretning postkassen, som man på bestemte tider af året kunne finde sprængt i stumper og stykker, når man kom forbi kort tid efter, at man havde puttet noget i den.

Hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre med en sådan ansøgning, er her det korte svar: Ingenting. Den er ikke kommet frem til myndigheden og skal derfor ikke behandles.

Du bliver derimod nødt til at bede borgeren om at lave en ny ansøgning, og i givet fald forklare, hvordan borgeren kan undgå at betale igen.

Alvor om diverse udskrifter fra personregistrering

På given foranledning vil vi igen understrege, at ikke alle udskrifter fra personregistrering må gives til borgeren: Blanketterne ”Dåbsanmeldelse” og ”Vielsesanmeldelse” er interne arbejdsdokumenter og må ikke bruges til andet. At udlevere disse til borgeren kan være en overtrædelse af bestemmelser i både persondata- og forvaltningslov.

Blanketten ”Fødselsoplysninger” må af samme grund heller ikke udleveres til borgeren. Den er dog ikke et internt arbejdspapir, men en udskrift, som er beregnet til brug af informationsudveksling mellem myndigheder. Statsforvaltningen må altså få den. Borgeren må ikke.

Helt anderledes forholder det sig med registerindsigten (eller ”Udskrift af oplysninger i personregistrering”). Registerindsigten er den udskrift, en borger har ret til at få for at se, hvad der er registreret om vedkommende i et givet it-system, (i dette tilfælde PERSON). Det er kun borgeren selv (for børn under 18 år også forældremyndighedens indehaver), der må rekvirere denne udskrift. Det vil sige, at alle andre ikke må se eller få udleveret denne udskrift. Borgeren kan bestille en registerudskrift med NemID fra www.personregistrering.dk. Hvis du formoder, at borgeren ikke kan betjene sig selv digitalt, eller udskriften gælder et barn, kan du udskrive den fra PERSON. Al anden brug af ”Registerindsigt” er misbrug. Lige som alt andet i PERSON, bliver det registreret i systemet, når du udskriver en registerindsigt.

Spørgekasse

Spørgsmål: Når dødsanmeldelser udskrives til graveren er der ikke længere en gammeldags underskrift og stempel. Hvor finder jeg en officiel forklaring til graveren, der siger, at de skal stille sig tilfredse med en anmeldelse uden underskrift og stempel?

Svar: Det står ingen steder. Ligesom der ikke tidligere stod, at der skulle være stempel og underskrift. Af afgørelsen - det er ikke en anmeldelse - fremgå, hvad afgørelsen er, hvilken myndighed og hvilken sagsbehandler sagen er behandlet af. Det må være rigeligt. Og er graveren i tvivl, fremgår det således tydeligt, hvem han eller hun kan spørge. 

Med venlig hilsen

Folkekirkens IT og i særdeleshed Personsupporten