Gå til hoved-indhold

Nyhedsbrevet indeholder i juni 2014:

 • Ændringer i PersonSAG
 • Statsforvaltningen og din sagsbehandling
 • Er alle signeringer på plads?
 • Anmærkninger i PersonSAG og PERSON
 • PersonSAG – tidsplan for udvikling og rettelser
 • Spørgekasse

Ændringer i PersonSAG

Der er de sidste to uger sket en række ændringer i de ”blå dele” af PersonSAG. Nogle af ændringerne bragte PersonSAG derhen, hvor det var tænkt. Som eksempel herpå kan nævnes, at det nu er sådan, at man først kan gemme en navneændring ved vielse på selve vielsesdagen (det er selvfølgelig en forudsætning, at du har kontrolleret, at de reelt er blevet viet).

Der er også en række andre forbedringer. Et eksempel er, at e-mailadresserne for de, der har signeret eller skal signere en ansøgning, er blevet synlige for dig. En ansøgnings referencenummer er også blevet synligt og søgbart.

Mange borgere oplever problemer omkring de e-mails, som sendes til signering ved fx den anden forælder. Der er fire typiske fejl i forbindelse med disse signeringsmails:

1. Ansøger har skrevet forkert e-mailadresse; du kan nu se adressen, som e-mailen er sendt til. Her må du så vejlede i, at ansøger må lave en ansøgning med den rigtige e-mailadresse.

2. E-mailen ryger i modtagerens spamfilter og når derfor ikke frem. Du kan nu kontrollere e-mailadressen og må så eventuelt vejlede i, at de må bruge en anden e-mailadresse i en ny ansøgning.

3. Ansøger har skrevet et forkert personnummer på den, som skal signere. Det er kun en person med nøjagtig det personnummer, der er oplyst i ansøgningen, som kan signere. Alle andre, som prøver at signere får at vide, at de ikke har adgang til denne formular. Her må du så vejlede i, at ansøger må lave en ansøgning med det rigtige personnummer.

4. Endelig kender vi eksempler på, at linket i e-mailen ikke er klikbar. Det er ofte en indstilling hos vedkommendes e-mailudbyder. Her må vejledningen være, at de må anvende en anden e-mailadresse i en ny ansøgning.

Vores erfaring er, at hvis der er problemer med signeringen, er det altid en god idé at genstarte computeren før man prøver at signere igen.

Vi gør opmærksom på, at det er personregisterførerne, som skal vejlede borgere i, hvordan man udfylder og indsender en ansøgning. Det er således hverken borger.dk-supporten, Personsupporten eller Statsforvaltningens opgave, og du kan opleve, at både borger.dk-supporten og Personsupporten henviser borgeren til dig.

Statsforvaltningen og din sagsbehandling

Siden vi opdaterede PersonSAG får Statsforvaltningen flere oplysninger, når du sender en sag, herunder fulde navn og flere betalingsoplysninger.

Men i den sammenhæng er der grund til eftertrykkeligt at minde om, at du aldrig må videresende en sag om navneændring til Statsforvaltningen, medmindre du har sikret dig, at den fornødne betaling er på plads. Dette udtrykkelige krav til din sagsbehandling fremgår af navnebekendtgørelsen.

>> Læs navnebekendtgørelsen

Vær venligst opmærksom på, at når der ér betalt, vil PersonSAG ved en fejl sætte kryds i både ’Betalt’ og ’Ikke betalt’ på blanketten til Statsforvaltningen. Her anbefaler vi, at du skriver en kommentar til Statsforvaltningen om betalingen.

Er alle signeringer på plads?

Hvem, der skal signere en ansøgning om navneændring, afgøres blandt andet af de valg, som ansøgeren træffer under ”tilknytning til mellemnavn” og ”tilknytning til efternavn”. Udgangspunktet er naturligvis, at ansøgeren afgiver korrekte oplysninger her. Et eksempel: Hvis ansøger oplyser ”Andet” i stedet for ”Ægtefælle”, får ægtefællen ikke en e-mail til signering, og det vil i PersonSAG ikke fremgå, at ægtefællen skal signere. Din sagsbehandling skal sikre, at alle signeringer er på plads. PersonSAGs ”vurdering” af dette er kun en hjælp hertil, for den kan vildledes af vildledende oplysninger fra ansøgeren. I nævnte tilfælde må ansøger lave en ny ansøgning.

Anmærkninger i PersonSAG og PERSON

Vær opmærksom på, at du ikke må anvende ”+” eller ”/” eller anførselstegn i anmærkningsfeltet i PersonSAG og PERSON.

Anmærkningsfeltet er beregnet til bogstaver og tal.  Derudover  kan du anvende de tegn, som naturligt indgår i navne, og paragraftegn. Andre tegn hører ikke hjemme i anmærkningen og kan få PERSON og PersonSAG til at fejle.

PersonSAG – tidsplan for udvikling og rettelser

Efter aftale med personregistreringens ERFA-gruppe, hvor der deltager repræsentanter fra provsteforeningen, præsteforeningen, kordegneforeningen og herfra, vedhæfter vi her den tidsplan for rettelser og ændringer i og omkring PersonSAG, som er blevet behandlet ved ERFA-gruppens sidste møde.

>> Læs tidsplan

Spørgekassen

Vielsesmyndigheden er ikke et sogn, ikke en kommune, ikke et anerkendt trossamfund, men Adventistkirken, som har vielsesbemyndigelse. Brudeparret forsøger at anvende personsag. Kan de det.? Jeg har en formodning, om at afgørelsen ikke bliver sendt til det rigtige sted. 

Svar: Vielsesmyndighed kan være: et sogn, en valgmenighed, en kommune, Christiansøs forvalter eller et anerkendt trossamfund.

Disse myndigheder skal have besked om navneændringen. Skal en person – eller rettere to – vies i et godkendt trossamfund, skal navneændringen sendes til kommunen, som registrerer og udsteder attest.

Vielsesmyndigheder i udlandet må ikke informeres.

I forbindelse med registreringen af et dødsfald skal man i PersonSag vælge mellem 3 forskellige muligheder:

 1. Medlem af folkekirken eller valgmenighed
 2. Medlem af trossamfund uden for folkekirken
 3. Ikke medlem af folkekirken eller trossamfund uden for folkekirken.
  Hvilke trossamfund tænkes der på ved mulighed nr. 2. Er det de anerkandte trossamfund?

Svar: Der menes nøjagtigt det, der står: trossamfund uden for folkekirken. En præst i et hvilket som helst trossamfund må ikke forrette en religiøs begravelseshandling uden at have fået begravelsesmyndighedens afgørelse. Begravelsesmyndigheden skal således ikke tage stilling til, hvilke trossamfund der er ”fine” nok eller tilsvarende, men blot efter begravelseslovens regler afgøre, om præsten i et trossamfund skal medvirke ved begravelsen eller ej.

Kan det passe, at man ved navneændringer kun kan sortere efter de første to cifre i vielsesdatoen?

Svar: Det må vi vist sige ja til.

Og endelig:
På grund af ferien vil der ikke komme nyhedsbrev i juli. Derfor ønsker vi god sommer her og nu og gør samtidig opmærksom på, at både Personsupporten og PC-supporten er lavere bemandet i sommerferien.

Med venlig hilsen
Folkekirkens It og i særdeleshed Personsupporten