Gå til hoved-indhold

Nyhedsbrevet indeholder i maj 2014:

 • Ugebrev er nu månedsbrev
 • Hvilke rettelser i PersonSAG arbejder vi på?
 • Hvad skal du være opmærksom på i forbindelse med verificering?
 • Spørgekasse

Ugebrev er nu månedsbrev

Som vi tidligere har skrevet bliver nyhedsbrevet nu i udgangspunktet kun udsendt én gang om måneden og indeholder samme temaer. Vi er stadig interesseret i at modtage spørgsmål i spørgekassen, som vi kan medtage.

Hvad rettelser i PersonSAG arbejder vi på?

I skrivende stund er programmører i gang med at foretage en række rettelser i PersonSAG. Rettelserne forventes implementeret i juni.

Dét, der bliver rettet lige nu er:

 • at du fremover ikke skal kunne gemme en ’navneændring på bryllupsdagen’ i CPR før selve vielsesdagen. Knappen ’Gem, Send, CPR/PERSON’ bliver gjort inaktiv, så den først kan aktiveres på vielsesdagen. Baggrunden for rettelsen er, at der har været tilfælde, hvor navneændringen er blevet sendt over i CPR, fordi ”man kunne”.
 • at datoen i anmærkningen for en omsorgs- og ansvarserklæring nu bliver den samme som hændelsesdatoen (datoen for modtagelsen af den færdigsignerede erklæring).
 • at du fremover kan afvise og lukke navneændringer i forbindelse med vielsen, efter den er sendt til godkendelse hos vielsesmyndigheden. Knapperne ’Afvis erklæring’ og ’Luk sag’ bliver mulige at aktivere. Baggrunden for denne rettelse er, at vi da vi udtænkte systemet, ikke havde taget højde for, at man kan ”løbe fra” et bryllup, selv om man har søgt om en navneændring.
 • at du nu på forsiden af navneændringer, i forbindelse med en vielse, vil kunne se vielsesdatoen, og en markering for om sagen er sendt til vielsesmyndigheden. Baggrunden for denne rettelse er, at mange har efterlyst en bedre mulighed for at have overblik over disse navneændringer.
 • at du fremover vil kunne vælge og tilknytte dokumenter, når du sender en sag til Statsforvaltningen. Baggrunden for denne rettelse er, at dokumenter hidtil ikke er blevet tilknyttet.
 • at du for alle digitale erklæringer/ansøgninger vil kunne se e-mailadresserne på dem, sagen er sendt til signering ved. Rettelsen skal ses som en hjælp til din fejlfinding, når en borger hævder, at der ikke er kommet en mail til signering. Hvis e-mailadressen er forkert kommer mailen jo ikke frem til borgeren.
 • at det for navneændringer ikke længere bliver nødvendigt at indsætte et tomt mellemrum i mellemnavnsrubrikken for de mellemnavne der ønskes fjernet. Det har hidtil har været nødvendigt at indsætte det tomme mellerum under berigtigelsen, hvis et mellemnavn skulle fjernes, da det ellers under visse omstændigheder ikke blev fjernet i CPR, og det har aldrig været tanken.
 • at du fremover ikke vil kunne sende navneændringer til vielsesmyndigheden uden faktisk også at have valgt det aktuelle sogn eller kommune. Flere vielsesmyndigheder har klaget over, at de ikke fik attestation af navneændring tilsendt, hvilket skyldtes, at den der betjente PersonSAG ikke havde valgt en specifik vielsesmyndighed inden knappen ’Godkend, Send til vielsesmyndighed’ blev aktiveret. 
 • at du vil kunne se en sags referencenummer uden at skulle gå helt ind i afgørelsen. Det skulle gøre det lettere at vide, hvad der tales om, hvis en borger har sendt flere ansøgninger.

De næste rettelser bliver herefter:

 • at vielsesdatoen kommer med på det, der sendes til vielsesmyndigheden. Dette implementeres, fordi det har vist sig, at visse kommunale vielsessystemer ikke sorterer vielser efter personnummer, men efter dato. Desuden er det nok generelt nyttig information.
 • at det ønskede fulde navn kommer med på den blanket, der sendes til Statsforvaltningen ved en navneændring. Det har ikke tidligere været vist og Statsforvaltningen har bedt om denne rettelse for at kunne behandle en navnesag med større sikkerhed. 
 • at overførslen mellem PersonSAG og PERSON bliver forbedret for at de begravelser, som ikke kan overføres til PERSON, nu vil kunne lukkes. Rettelsen skal løse de efterhånden talrige sager, som hænger i PersonSAG for begravelse og forebygge, at sådanne sager opstår igen.

Vær opmærksom på: Ovenstående rettelser er ikke gennemført endnu. Når de gennemføres, vil vi meddele det på PersonForum og i dette nyhedsbrev.

Hvad skal du være opmærksom på i forbindelse med verificering?

Data i PersonSAG er, som de var, da sagen kom ind i PersonSAG. Status for, om et navn er verificeret, bliver ikke opdateret i PersonSAG, uanset om du har bedt om eller selv foretaget en verificering af det specifikke navn. Er navnet verificeret, efter sagen kom ind i PersonSAG, skal du derfor være særlig opmærksom, fordi der kan være sket rettelser i stavemåden eller dele af det fulde navn kan være flyttet fra fornavnsfeltet til mellemnavnsfeltet.

DERFOR kræver det i nogle tilfælde, at du aktivt foretager berigtigelse, for at du ikke kommer til at sende forældede oplysninger ind i CPR.

Eksempel:
Brit Vestergård Jensen ønsker navneændring til Brit Vestergård Hansen. Hendes navn er ikke verificeret. I CPR står hun nu som ”Brit Vestergård” i fornavn og ”Jensen” i efternavn. Verificeringen sker korrekt i PERSON, så hun pludselig står som ”Brit” i fornavn, ”Vestergård” i mellemnavn og ”Jensen” som efternavn, og alt er godt.

Imidlertid: Fordi navnedata ikke er opdateret i PersonSAG, tror PersonSAG, som jo blot er et it-system, og derfor ikke kan vide bedre stadig, at den skal registrere ”Brit Vestergård” i fornavn og ”Hansen” som efternavn i CPR. Det er i dette tilfælde dig som sagsbehandler, der skal foretage de nødvendige berigtigelser og her flytte ”Vestergård” til mellemnavnsfeltet.

Vær opmærksom på, at der også kan ske andre ændringer ved verificering. 

Spørgekassen

Vi modtager flere henvendelser fra forældre, der har modtaget automatisk bekræftelse fra systemet, når navngivning af deres barn er gået igennem - men denne automatiske bekræftelse, siger Borgerservice, at de ikke kan anvende, når de bestiller pas til deres barn. Kan man ikke fra officielt hold kontakte landets paskontorer og lade dem vide, at den automatiske bekræftelse er gyldig ifm. pas-bestilling, dvs. navneattest ikke er nødvendig.

Umiddelbart er det ikke indlysende, at en pasmyndighed skal have en udskrift af de relevante CPR-oplysninger, som de selv kan se på skærmen. Vi har igennem en årrække arbejdet på at udfase brugen af attester i ’det offentlige’ i Danmark, da myndigheder jo har oplysningerne tilgængelige. Det er lykkedes på nogle områder, men der er et stykke vej igen, og vi arbejder fortsat med området.