Gå til hoved-indhold

Nyhedsbrevet indeholder i uge 17:

  • Hvorfor man ikke altid kan rette i PersonSAG – og hvad man så gør
  • Hvis du har sendt noget forkert ind i Person
  • Ugebrev bliver til månedsbrev
  • Spørgekasse

Hvorfor man ikke kan rette i PersonSAG – og hvad man så gør

En god del af spørgsmålene, som vi modtager i supporten, handler om, hvad man gør, hvis man har lavet en fejl i PersonSAG. For nu at begynde med begyndelsen, så er PersonSAG ikke bygget til, at man laver fejl. Det sker selvfølgelig, at man laver fejl, men i mange tilfælde vil PersonSAG ikke understøtte, at man retter op på dem. Det er et bevidst valg ud fra forskellige faktorer, dels at holde tingene så simple som muligt, dels økonomi, dels det faktum, at det ikke er meningen, at man skal kunne rette i en afgørelse, som er sendt til andre.

Kommunikation

I udgangspunktet er nøglen til at rette op på fejlen, kommunikation. Når du for eksempel har godkendt og sendt en afgørelse vedr. en begravelse, hvor oplysningerne viser sig ikke at være rigtige, så må du jo overveje, om andre parter har brug for informationen. Eksempelvis vil skifteretten være interesseret i, hvis dødsdagen i det, der er sendt, er forkert. Det vil præsten, kirkegården og krematoriet givetvis også.

Hvis man har godkendt en begravelse med en forkert begravelsesdato, er vi overbevist om, at præsten gerne vil vide det. Måske bør du også overveje at informere ansøgeren om fejlen (og, at der er taget hånd om det), så vedkommende ikke begynder at undre sig, når han eller hun kigger på afgørelsen i sin digitale post.

Har man sendt en godkendt ”navneændring på vielsesdagen” til den forkerte vielsesmyndighed, så er den rigtige vielsesmyndighed stadig interesseret i at få oplysning om navneændringen. PersonSAG kan ikke genfremsende, men du kan oplyse den rigtige vielsesmyndighed om forholdene.

Du bliver altså nødt til selv at overveje, alt efter fejlens art, hvem du skal informere.

Hvis du har sendt noget forkert ind i PERSON

Når du har sendt noget forkert ind i PERSON, kan rettelsen kun foretages i PERSON. De gængse funktioner til Ret/Fortryd anvendes. Du finder en beskrivelse af funktionerne i afsnittene om at rette forældre (5.6.) og dødsfald (13.3). For navne anvendes Ret/Fortryd -> Oplysningstype Navne -> Indberet -> Ret (hhv. Fortryd, hvis navnet er givet i utide), for begravelse anvendes Ret/Fortryd -> Oplysningstype Begravelse -> Indberet -> Ret.

Du kan få flere oplysninger på PersonForum, hvor der under punkterne navngivning, navneændring, faderskab og PersonSAG - Begravelse, er talrige svar på spørgsmål, som nogle bruger en del tid på, i vores telefonkø, for at få besvaret mundtligt.

Ugebrev bliver til månedsbrev

Dette er det sidste ugebrev om civilregistrering. Herefter bliver ugebrevet til et månedsbrev. Vi er stadig interesseret i at modtage spørgsmål i spørgekassen, som vi kan tage op i månedsbrevet. Ugebrevet udkommer herefter den sidste torsdag i måneden – næste gang bliver nok onsdag den 28. maj, da torsdag er Kr. Himmelfartsdag.

Spørgekassen

Kan der tilføjes ekstra rubrikker på "navneændring ved vielse" samt "bekræftelse af navn" så vielsesdatoen og vielsesmyndigheden fremgår? Det ville lette arbejdet meget, hvis man på skærmen også kunne se vielsesdatoen, når nu ikke navneændringerne længere ligger i "vent" i Person.

Ja, det er planen og der arbejdes på en løsning, men da rettelserne af system og blanketter håndteres samlet, er det endnu ikke muligt at sige, hvornår rettelsen foreligger. I holdes orienteret.

Der sker ikke noget, når jeg trykker ”Send vielsesmyndighed”.

Det er sandsynligvis, fordi du ikke har udfyldt feltet ”Vielsesmyndighed skal berigtiges”. 

Med venlig hilsen

Folkekirkens It
Person-Supporten