Gå til hoved-indhold

Nyhedsbrevet indeholder i uge 14:

  • ”Afsl.” og andre statusforkortelser i PersonSAG
  • Betaling med Dankort ved navneændringer
  • Slet adresseringsnavn inden navneændring
  • Hændelser i vent blokerer for skriv i CPR/PERSON
  • Spørgekassen

”Afsl.” og andre forkortelser for status

Som du ved, kan du se statusoplysninger på sagerne i PersonSAG. Det er tanken, at status skal være med til at give dig et overblik over, hvor langt den enkelte sag er.
Vi oplever, at flere spørger om, hvad forkortelsen ’Afsl.’ betyder, og det er altid faren ved forkortelser, at de kan blive misforstået. Desværre er der flere der forstår ’Afsl.’ som Afslået, MEN Afsl. betyder Afsluttet.

Søger du en sag frem, ser du status her (vi har fremhævet det med gråt):
 

 

I vores videreudvikling af personSAG vil vi sørge for, at der kommer til at stå Afslut i stedet for Afsl. som status.

Er du i øvrigt i tvivl om, hvad status-forkortelserne betyder, kan du på siden for ’Indkomne ansøgninger’ finde hjælp ved at rulle hjælpeteksten ud:

 

Betaling med Dankort ved navneændringer

Der er flere der spørger om, hvorfor man kun kan betale med Dankort, når man foretager en navneændring via selvbetjeningen på borger.dk.

Vi overvejer at muliggøre betaling med andre betalingskort ligesom vi undersøger, om borgeren vil kunne lave en bankoverførsel.

Indtil videre er det imidlertid sådan, at hvis borgeren ikke kan foretage en betaling med Dankort i sin digitale anmeldelse, er vedkommende nødt til at ansøge på papir og vedhæfte kvitteringen for, at der er betalt for navneændringen i banken eller på posthuset.

Slet adresseringsnavn i CPR/PERSON inden navneændring

Du kan opleve, at du ikke kan få lov at overføre en navneændring fra PersonSAG til CPR/PERSON. I det tilfælde kommer der en meddelelse om, at adresseringsnavnet skal indeholde efternavnet. Her skal du fjerne adresseringsnavnet i CPR/PERSON (under ’Verificer’ – ’Verificer Ret/fortryd’ – ’Søg oplysningstype, navne’ – vælg øverste navnerække – ’Indberet’ – ’Ret’ og herefter slettes adresseringsnavnet).

Når adresseringsnavnet er fjernet i PERSON, kan du trykke  ’Gem/Send til CPR/PERSON’ i PersonSAG.

Vi undersøger, om dette kan rettes. 

Hændelser i vent blokerer for at gemme/sende til CPR/PERSON

 
Har du også oplevet, at hændelser i vent i CPR/PERSON blokerer for, at du kan overføre sager fra PersonSAG til CPR/PERSON?

Dette kan nemlig ske for digitale anmeldelser om navngivning, hvor der er registreret en dåb som hændelse i ’Vent’ og for digitale anmeldelser om navneændringer, hvor der er registreret en vielse som hændelse i ’Vent’.
I de tilfælde får du ikke lov til at gemme/sende til CPR/PERSON i første omgang, og du får at vide, at du skal kontakte p-supporten. Men ved Navneændring, Navngivning og O&A skal du blot trykke Gem/Send til CPR/PERSON igen, så overføres sagen til CPR/PERSON alligevel. Ved dødsfald skal en ventehændelse være slettet, før dødsfaldet kan registreres.

Spørgekassen

Når man har rigtig mange "navneændring ved vielse" liggende, vil det være godt, hvis man umiddelbart kan se en markering, når vielsesdatoen er overskredet, så den kan overføres. Eller at forsidelisten indeholdt vielsesdatoen / navneændringsdatoen.


Vi har haft en del henvendelser omkring dette og er på vej med en løsning, så der netop bliver påført en dato på forsidelisten under Navneændringer i kolonnen ’Vielse’.

Hvis en borger har indsendt 2 enslydende ansøgninger - den ene ansøgning sagsbehandles.Hvordan får jeg den anden (ikke sagsbehandlede) sag væk fra PersonSag?

Den anden ’ikke sagsbehandlede’ sag skal du lukke.

Med venlig hilsen

Folkekirkens It
Person-Supporten