Gå til hoved-indhold

Nyhedsbrevet indeholder i uge 13:

  • Dødsattester
  • Politi
  • Anden myndighed
  • Indlæsningen af ansøgninger i personSAG
  • Spørgekasse

Dødsattester

På given foranledning vil vi kort redegøre for dødsattester, herunder hvornår du skal have papirdødsattesten for at kunne træffe afgørelse i sagen. Det skal du kort sagt i alle de situationer, hvor dødsattesten ikke foreligger digitalt i PersonSAG. Bemærk: dette gælder uden for Sønderjylland. 

Situation 1: Dødsattest er overført fra SEI til PersonSAG
Dødsattesten er overført fra Statens Serum Instituts Elektroniske Indberetningssystem (SEI) og er synlig i PersonSAG:

Du kan behandle anmodningen om begravelse/ligbrænding og sende afgørelsen. Du må ikke forlange papirdødsattesten og skal ikke sende den til Statens Serum Institut.

Situation 2: Dødsattest foreligger på papir

Du modtager dødsattesten på papir:

Du skal indtaste den i PersonSAG. 

Herefter kan du behandle anmodningen om begravelse/ligbrænding og sende afgørelsen.

Papirdødsattesten skal du sende ind til Statens Serum Institut hver måned.

Situation 3: Dødsattest er scannet og vedhæftet anmodningen
I PersonSAG er der vedhæftet en indscannet dødsattest til anmodningen om begravelse.
Her er tre mulige situationer:

a) Ud over at være indscannet sammen med anmodningen er dødsattesten allerede overført fra SEI og er synlig i PersonSAG under ”Indtast/Se dødsattest”.

I så fald er du i situation 1: Du kan altså behandle anmodningen og sende afgørelsen. Du  må ikke forlange papirdødsattesten og skal ikke sende den til Statens Serum Institut.

b) Ud over den indscannede kopi modtager du dødsattesten på papir.

I så fald er du i situation 2: Du skal altså indtaste den i PersonSAG.  Herefter kan du behandle anmodningen og sende afgørelsen. Papirdødsattesten skal du sende ind til Statens Serum Institut hver måned.

c) Kopi af dødsattesten foreligger kun som indscannet bilag til anmodningen:

Du kan i givet fald informere præst, kirkebetjening, kirkegård o.l. om forestående arbejde, men du kan ikke afgøre sagen, før dødsattesten foreligger på papir eller er overført fra SEI. Det påhviler den, der anmoder om begravelse/ligbrænding at få dødsattesten frem til begravelsesmyndigheden.

Situation 4: Dødsattest foreligger på papir og er overført til PersonSAG

Du modtager en dødsattest på papir, men konstaterer, når du vil indtaste den, at den allerede er overført til PersonSAG fra SEI. I så fald er du i situation 1: Du kan behandle sagen og sende afgørelsen. Du skal ikke sende dødsattesten til Statens Serum Institut.

Politi

Dødsattestens påtegning ”C” fra embedslægen skal du tage alvorligt. Liget skal frigives, før sagen kan behandles. DET ER KUN POLITIET, SOM KAN FRIGIVE LIGET – og ikke bedemand, anmelder eller andre. Dette forventes sædvanligvis at ske med en påtegning ”D” på papirdødsattesten.

Når du indtaster en papirdødsattest med både påtegning ”C” fra embedslægen og ”D” fra politiet, skal du bruge ”D”. Herefter kan du behandle anmodningen om begravelse /ligbrænding og sende afgørelsen.

Anden myndighed ...

Desværre må vi pointere dette:

Vi har nu hørt en del farverige forklaringer om, hvorfor man har benyttet funktionen, hvor man bekræfter, at en anden myndighed har indtastet dødsfaldet i CPR.

Vi er nødt til at slå fast: Når du i dette vindue bekræfter, at en anden myndighed har indtastet dødsfaldet i CPR, så er det dit ansvar at sikre dig, at dette også er sket. Du skal derfor kontrollere, at dødsfaldet er indtastet i CPR, før du markerer og gemmer, at det forholder sig sådan.

Her gælder dog også særlige forhold i Sønderjylland.

Indlæsning af ansøgninger i PersonSAG

Efter omlægningen af CPR-systemet har der indtil i dag været problemer med at overføre ansøgninger fra selvbetjeningen til PersonSAG. Det betyder, at en del sager har ventet på at blive indlæst i PersonSAG og derfor ikke har været synlige for jer.

Fejlen er rettet, og alle ansøgninger er indlæst.

Dødsattester kommer nu igen ind på din side i PersonSAG, således at du nu kan behandle og registrere disse som normalt.

Spørgekassen

Hej med jer. 2 iagttagelser i dag.

1. Ikke mulighed for at foretage digital navneændring når personen ikke har betalingskort?

2. Mor ønsker navneændring på børnene, far er død - hun kan ikke lave navneændring digitalt, hun har endvidere ikke mulighed for at indbetale gebyr uden vejen omkring bank/posthus med yderligere gebyr på kr. 35,00?

Måske jeg tager fejl, så hører jeg gerne!

1. Det er korrekt. 

2. Observationen er korrekt. Der er et problem, når der søges om navneændring for et barn, hvor den anden forælder er afdød. For selvbetjeningen tager ikke højde for, at anden forælder kan være afdød, og forlanger derfor adresse m.m. på en forælder uden del i forældremyndigheden. Men her skal tilføjes, at selvbetjeningen ikke kontrollerer de data, der indtastes; man kan således udfylde adressen med f. eks. “tidligere Nørregade” og derved “snyde” selvbetjeningen; så kan man indgive en digital ansøgning og undgå betaling med betalingskort. Men vi er opmærksomme på netop dette uhensigtsmæssighed, og den medtages i førstkommende rettelse af selvbetjeningerne.

Med venlig hilsen

Folkekirkens It
Person-Supporten