Gå til hoved-indhold

Nyhedsbrevet indeholder i uge 10:

 • Ansøgningens vej til PersonSAG
 • Rent snit ved betalinger
 • Kendte fejl ved og ændringsønsker til PersonSAG
 • Spørgekasse

Ansøgningens farefulde færd til PersonSAG

Vi bliver i supporten bestandigt klogere på, hvad der kan ske med en ansøgning fra det øjeblik, hvor borgeren søger at indtaste den i selvbetjeningen, til den dukker op i PersonSAG.

Her er, hvad vi véd om dette (Vi tager udgangspunkt i det viste eksempel, hvor der skal være samtykke til en ansøgning):

Ansøger (1) logger sig ind på borger.dk med sin NemID og signerer sin ansøgning.

Mulige fejlhændelser:

Borgeren kan ikke få lov at logge på. Hvordan kan du hjælpe borgeren videre:

 1. Bed evt. borgeren om at tjekke sin PC. Send dette link til vedkommende (markér, højreklik på linket og vælg 'kopier'): http://tjekpc.dk/
 2. Hjælp borgeren til at tjekke sin NemID – indeholder det en PID? - se vejledning her (pdf)
 3. Det kan være, at Nemlogin på borger.dk fejler, og så må man bede borgeren om at vente til problemerne er løst eller blot prøve igen senere. Her er et link til driftsstatus på borger.dk http://digitaliser.dk/network/2534944, som evt. kan sendes videre til vedkommende borger (markér, højreklik på linket og vælg 'kopier').

Borgeren kan ikke få lov til at signere til sidst på ansøgningen. Hvordan kan du hjælpe borgeren videre:

Bed borgeren om, at oplyse den præcise fejlmeddelelse, som vedkommende får og send den videre til personsupporten. Hvis vedkommende kan tage et skærmprint og sende det til dig er det meget nyttigt i forhold til fejlsøgningen. Du bedes derefter sende det med til personsupporten (p-support@km.dk).

Samtykker (2) modtager en mail med et link, som han skal logge sig på med sin NemID, se igennem og enten acceptere eller afvise ved at signere med sin NemID

Mulige fejlhændelser:

Borgeren har slet ikke fået en sådan mail:

 1. Ansøger har udfyldt forkert e-mailadresse. Ansøger må prøve igen.
 2. Borgeren har nogle e-mailindstillinger, som har puttet e-mailen under spam eller ligefrem slettet den, fordi den mistænkte mailen for at være spam. Inden ansøger prøver igen, kan samtykker evt. oprette en gratis e-mailadresse ved en af de mange webtjenester, som tilbyder dette.

Linket i e-mailen virker ikke:

 • Borgeren har nogle e-mailindstillinger, som gør, at der ikke kan åbnes for links i en e-mail. Løsningen er at prøve igen med en e-mailadresse, som ikke forhindrer dette.

Borgeren kan logge på, men bliver afvist straks herefter:

 1. Spørg borgeren om ansøger kan have tastet et forkert CPR-nummer på den, som skal samtykke på mailen Linket i mailen kan kun tilgås af en person med nøjagtig det CPR-nummer, som er indtastet i ansøgningen. Du kan eventuelt slå ansøgningen op og se efter i PersonSAG. Hvis CPR-nummeret er forkert må borgeren sende ansøgningen igen.
 2. Hvis parterne ”deler” e-mailadresse, har vi set, at den, der modtager e-mailen forgæves prøver at logge ind, mens e-mailen er beregnet til og kun kan benyttes af den anden part. 
 3. Borgeren afvises med en bemærkning om, at vente et par minutter. Løsningen er at vente et par minutter. Fænomenet skyldes, at en anden part i de sidste par minutter har været i gang med ansøgningen, muligvis for at signere. 

Borgeren kan slet ikke få lov at logge på. Hvordan kan du hjælpe borgeren videre:

Se under Ansøger (1). Der er dog den yderligere mulighed, at den, der samtykker, har prøvet at signere på samme computer, som ansøger har benyttet, uden at ansøger er logget helt af og har lukket alle browservinduer. Så virker det ikke.

Rent snit ved betalinger

Administration af betalinger i PersonSAG afspejles selvfølgelig af det retlige grundlag for betalingen:

”Gebyret indbetales via den digitale selvbetjeningsløsning, jf. § 2, stk. 1, 1. pkt. Skal ansøgningen indgives på en blanket, jf. § 2, stk. 1, 2. pkt., indbetales gebyret via bank eller posthus til det kontonummer, som fremgår af blanketten.” Der er således tale om enten-eller.

 • Navneændringer, som indgives digitale, skal betales via den digitale løsning.
 • Navneændringer, som indgives på papir, skal betales via bank eller posthus. Kvitteringen vedhæftes så ansøgningen. Det har i praksis den logiske konsekvens, at for en person, som ikke kan betale med dankort i den digitale løsning, kan sognet acceptere en ansøgning på papir.

Vær dog opmærksom på, at det i en overgangsperiode i mange tilfælde vil være nødvendigt fortsat at søge en betaling, som er foretaget i det gamle system, på PersonForum.

Når en borger foretager en dobbeltbetaling eller en betaling for en navneændring, som vedkommende fortryder, før du behandler den, er det nu som før mest hensigtsmæssigt, at det er personregisterføreren, som henvender sig hertil først som sidst. Brug betaling@personregistrering.dk.

Oplysninger, som vi har brug for:

 • Hvad er omstændighederne ganske kort?
 • Har du kontrolleret, om den påståede betaling er sket? Hvis betaling ikke fremgår af sagen eller af PersonForum, hvilken dokumentation foreligger?
 • Er der sket nogen sagsbehandling, inden navneændringsønsket blev fortrudt?
 • Hvilken person drejer det sig om (med personnummer)?

Kendte fejl ved og ændringsønsker til PersonSAG

Her følger en liste over kendte fejl ved og ændringsønsker til PersonSAG, som vi er bekendt med, og hvor vi undersøger løsningsmuligheder:

PersonSAG-begravelse:

 • Rettelse af overførslen til PERSON af sager, hvor stedfeltet eller feltet ”præst ikke ansat” er anvendt.
 • Rettighedsstyring tilpasses de øvrige moduler i PersonSAG.
 • Flere oplysninger om ægtefælle på afgørelsen, samt at ægtefælleoplysninger ikke skal indtastes, men udfyldes automatisk.

PersonSAG-navneændring:

 • Fejl ved hændelsesdato ved navneændring ved vielse. Løsningen anvender p.t. dags dato. Det er forkert og skal rettes.
 • Når PersonSAG sender et tomt mellemnavn ned i CPR, slettes et eksisterende mellemnavn ikke. Det er en fejl, som skal rettes. Indtil da må du indsætte et mellemrum i mellemnavnet under ”berigtigelse”, hvis et mellemnavn skal slettes.
 • Vielsesdato skal komme på blanketten til vielsesmyndigheden.
 • ”Gem, Send, CPR/PERSON”-knappen skal være inaktiv indtil vielsesdagen, men til gengæld skal det være muligt at trykke på den uden at trykke på ”Send til vielsesmyndighed” først.
 • En eller anden form for statusangivelse i forbindelse med vielse på forsiden vil være praktisk.
 • Der mangler en mulighed til at lukke en sag, når den er sendt til vielsesmyndigheden, og parret ikke skal giftes alligevel.
  PersonSAG, navneændring, navngivning og omsorgs- og ansvarserklæring:
 • En ændring af søgefunktionen, så man også kan søge på myndighedsnummer. En anden ændring af søgefunktionen, således at sager, der ikke kan anbringes i en bestemt myndighed, f. eks. hvis personen bor i udlandet, kun vises, hvis der søges på det specifikke personnummer.

Selvbetjening-navneændring ved vielse:

 • At borgeren i forbindelse med oplysning om vielsesmyndigheden skal oplyse, hvilken ”type” myndighed der er tale om, så du bedre kan afgøre, hvor du skal sende afgørelsen hen.

 Selvbetjening- OA:

 • En eller anden form for kontrol, så man ikke kan indgive erklæring for hverken ufødte eller ”for gamle” børn.

Spørgekassen

Vi har fået et spørgsmål om kontaktmulighederne, som borgeren får vist på borger.dk. Her vises kun Ankestyrelsen og Kirkeministeriet.
Der er et problem her; da borger.dk ikke kan vise bopælssogn, er vi i gang med at overveje andre muligheder.

Får borgeren besked, når en sag er afvist?
PersonSAG sender ikke noget til borgeren ved en afvist sag. Et afslag skal, hvadenten det er skriftligt eller mundtligt, formuleres af den person, som behandler sagen.

Med venlig hilsen

Folkekirkens It
Person-Supporten