Gå til hoved-indhold

Nyhedsbrevet indeholder i uge 9:

 • Omlægning af hele CPR-systemet
 • Hvad kan du foreslå, hvis mailen til signering er blevet væk
 • Spørgekasse

Omlægning af hele CPR-systemet

Hele CPR-systemet er lukket fra lørdag den 15. marts om aftenen til og med søndag den 16. marts.

Det betyder, at der ikke er adgang til:

 • Personregistrering
 • CPR
 • PersonSAG
 • SBL
 • Selvbetjeninger på borger.dk for omsorgs- og ansvarserklæring, navngivning, navneændring, og begravelse.

Efter den 16. marts bliver en ny version af PERSON installeret på Pc’en.  Det sker automatisk indenfor den første time, efter du har logget dig på computeren. Vi vil også lægge et link til versionen på PersonForum mandag morgen, så du kan hente den ”her og nu”.

Vær forberedt på, at der herefter er nye regler for passwords. De skal indeholde:

 • mindst 8 karakterer
 • mindst 2 bogstaver (a-z, A-Z)
 • mindst 1 stort bogstav (A-Z)
 • mindst 1 tal (0-9)
 • mindst et specialtegn, altså ~ ` ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = , . / \ { } [ ] ; : < > ? " '.

PERSON vil fremover skelne mellem store og små bogstaver i passwordet.

Under overfladen er CPR-omlægningen et omfattende projekt, som har været i gang i flere år.  Til gengæld er det tilrettelagt sådan, at det ud over omstillingen den 15.-16. marts ikke vil påvirke jeres brug af systemet.

Baggrunden for projektet er, at hele systemet i dag bygger på en ældre teknisk platform. Når man bruger ældre it-systemer, har det blandt andet den konsekvens, at der ikke er mange, og med tiden bliver færre og færre, som kan arbejde med det rent tekniske i systemerne. Den nye tekniske platform som hedder Linux er en gængs teknisk platform, som mange it-leverandører er fortrolige med, og ville kunne udføre ændringer på.

Der er forholdsvis ofte forhold, som kræver tekniske ændringer i systemerne. Det skete eksempelvis da det blev nødvendigt at kunne registrere vielser af personer af samme køn.

Hvad kan du foreslå, hvis mailen til signering er blevet væk

Vi har ved et par lejligheder hørt, at den mail, som en borger skulle bruge til at signere en ansøgning med, er blevet væk eller ikke er kommet frem.

Hverken I eller vi kan supportere borgers e-mail. Men der er et par muligheder, som I kan foreslå, hvis I hører om det:

 • Er e-mailadressen skrevet rigtig?
 • Har modtageren kigget i mappen med uønsket post eller spam?
 • I visse situationer kan du foreslå, at forældrene vender processen om, sådan at de bytter, hvem der begynder og hvem der modtager signeringsmail.
 • Forældrene kan overveje at bruge en anden e-mailadresse, eventuelt oprette en e-mailadresse ved en af de mange gratis webtjenester, der tilbyder en e-mailadresse.

Hvis en ansøgning ikke er kommet frem må borgeren forsøge at sende den igen.

Spørgekassen

Hvordan betales der for navneændringen? Borger.dk henviser til en forældet hjemmeside fra Ankestyrelsen, der henviser til personregistrering.dk. Tidligere kunne der betales elektronisk i forbindelse med indtastningen af navneændringen på personregistrering. Er der fortsat adgang til dette via borger.dk?

Hvis ansøgningen indgives digitalt, skal den nødvendige betaling ske inde i selve ansøgningen på borger.dk. Er ansøgningen af en sådan art, at den skal/må indgives på papir, betales i posthus eller pengeinstitut og kvitteringen herfor vedlægges ansøgningen.

Afdøde skal til anatomisk institut - ingen gejstlig medvirken. Skal anmeldelsen via PersonSAG? 

Nej, ikke hvis du kan undgå det.
Hvilke sager der i udgangspunktet ikke skal i PersonSAG-begravelse, fremgår af Vejledningen til PersonSAG, punkt 6.1. 

Med venlig hilsen

Folkekirkens It
Person-Supporten