Gå til hoved-indhold

Nyhedsbrevet indeholder i uge 8:

 • Problemer i selvbetjeningen – Hvordan vejleder du borgeren?
 • NemID; Pseudonym og andre forunderligheder
 • Problem med slettede mellemnavne
 • Navneændring på bryllupsdagen
 • Verificering
 • Fødselsregistrering
 • Sikkerhed
 • Spørgekassen

Problemer i selvbetjeningen – Hvordan vejleder du borgeren?

I supporten har vi erfaret, at nogle borgere oplever problemer med at betjene sig selv på borger.dk. Problemerne kan være:

- Selvbetjeningen virker ikke for vedkommende, som fx. ikke kan udfylde eller signere anmeldelsen:

Her kan du nemt give et par råd:

 1. Luk alle browser-vinduer. Start browseren igen.
 2. Forsøg med en anden browser eller en anden computer, hvis der er mulighed for det.
 3. Du kan sende borgeren dette link til borger.dk (højreklik på linket, vælg 'kopier genvej' - åbn mail, højreklik og vælg 'Indsæt'): https://www.borger.dk/om-borger-dk/Sider/browserkrav-og-tilgaengelighed.aspx
 4. Virker det ikke, kan du henvise til borger.dk’s support på telefon 1881.

- Du kan også opleve, at borgeren ikke mener at have modtaget afgørelsen. Afgørelserne bliver automatisk sendt fra PersonSAG til e-boks en gang dagligt på hverdage. De kommer altså ikke til borgeren lige med det samme.

NemID; Pseudonym og andre forunderligheder

Nogle gange står der ”Pseudonym” i stedet for navn på anmeldelsen. Det skyldes os bekendt, at borgeren i sin opsætning af NemID  har valgt, at der ikke skulle vises navn i tilknytning med vedkommendes NemID.

Hvis der i stedet for navnet står anført ’Pseudonym’, skal du behandle  ud fra det personnummer, som er knyttet til den anvendte NemID.

Der kan også stå ”Ung under 18 år” ud for navnet. Det sker, hvis personen har fået NemID, mens vedkommende var 15-17 år gammel. Selv om vedkommende er fyldt 18 år, forsvinder sætningen ikke.

Problem med slettede mellemnavne

Situationen opstår typisk, når en borger ønsker at få sit mellemnavn som efternavn og ”glemmer” at slette det som mellemnavn i ansøgningen. Når personregisterføreren fjerner mellemnavnet i ”berigtigelse”, forsvinder mellemnavnet ikke i CPR. Når du skal fjerne et mellemnavn i ”berigtigelse”, skal du derfor lave et tomt mellemrum i ”mellemnavn” før du sender.

Navneændring på bryllupsdagen

Selv om sagsbehandlingen er flyttet over i PersonSAG, betyder det ikke, at der er ændret noget ved selve sagsbehandlingen. Derfor skal du fortsat ikke overføre en navneændring på vielsesdagen til CPR før vielsen har fundet sted.

Verificering

Der er heller ikke ændret ved det faktum, at hovedpersonen i en registrering skal være verificeret. Når der kommer en sag ind i PersonSAG, og du beder fødesognet om en verificering, opdateres data i PersonSAG ikke. Oplysninger i PersonSAG er nøjagtig sådan, som de var, da borgeren indtastede sin anmeldelse. Du må selv være opmærksom på de ændringer, der kan ske i forbindelse med verificeringen. Det vil sige, at du hver gang der er foretaget ændringer ved en verificering skal skrive hele det kommende fulde navn ind i ”Der skal berigtiges i det ansøgte:”

Fødselsregistrering

Ligeledes er der ikke ændret ved det faktum, at man skal sende blanketten ”fødselsoplysninger” til Statsforvaltningen, hvis faderskabet ikke kan registreres indenfor barnets første 14 dage.

Der er heller ikke ændret ved det forhold, at fødsler skal registreres; og dette sker direkte i PERSON.

Sikkerhed

PersonSAG kræver ikke, at du logger på en ekstra gang – i modsætning til PERSON. Det er derfor vigtigt, at du sikrer, at ingen uvedkommende kan se eller foretage sig noget i PersonSAG i et ubevogtet øjeblik. Det gør du ved at aktivere skærmlåsen, når du forlader arbejdspladsen et kort øjeblik eller ved at logge af, når du er væk i lidt længere tid.

Spørgekassen

Jeg har en borger, som vil navngive sit barn. Hun har med Nemid sendt sin del, og så vidt jeg kan se udfyldt korrekt også med ægtefællens mailadresse. Får han så en mail enten pr. mail eller i sin e-boks om, at han skal gå ind og signere? eller skal han selv gå ind via borger.dk og hvad så mere? han skal vel ikke oprette sagen igen?

Jeg har fundet sagen via cpr. nummeret på fejllisten, jeg går ud fra, at det er fordi faderen ikke har signeret.

De personer, som skal signere en ansøgning, får en e-mail med et link, hvor de kan signere – hvis de altså ønsker det. Mailen med linket sendes til den e-mailadresse, som ansøgeren har oplyst i ansøgningen, altså ikke til e-boks.

Kan et forældrepar aflevere en OA-erklæring digitalt inden barnet er født ? Er indgangen ikke barnets cpr nr. ? Hvordan forholder vi os der?

Sognet kan ikke modtage disse ansøgninger. Forældrene kan afgive omsorgs- og ansvarserklæring på papir til Statsforvaltningen.

I forbindelse med et dødsfald her i sognet, ville jeg rette stavemåden i et af afdødes fornavne, da jeg synes det var meningsforstyrrende.

Men selvom navnet er blevet verificeret i Person, står den forkerte stavemåde stadig i PersonSag/fra CPR selvom sagen ikke er godkendt og sendt videre endnu. Dermed er navnet forkert til præsten, skifteret og familie.

PersonSAG-begravelse arbejder med folks navn i CPR. Det er vores betragtning, at folk i udgangspunktet har haft disse navne i mange år og har haft lejlighed til at klage over disse, hvis de ikke var tilfredse. Derfor har vi anset det for tilstrækkeligt. Er der tale om noget, der af én eller anden grund er direkte meningsforstyrrende, bør du nok overveje at kontakte parterne særskilt, ud over den elektronisk sendte afgørelse.

Med venlig hilsen

Folkekirkens It
Person-Supporten