Gå til hoved-indhold

Nyhedsbrevet indeholder i uge 7:

  • Uge med udfordringer
  • Signeringsproblemer
  • Betalingsoplysninger

PersonSAG – en uge med udfordringer

Den forløbne uge har budt på udfordringer, som borgere såvel som vi sammen med jer har stridt med at få bugt med.

Login og signeringsproblemer

Torsdag i sidste uge var der problemer for de borgere, som ville indsende ansøgninger.

Nogle kunne slet ikke logge på, og andre kunne det – men ikke signere i forbindelse med indsendelse af deres ansøgning. 

Problemerne var så store, at vi i nogle timer – efter aftale med ”borger.dk” - lukkede for selvbetjeningsløsningerne.

Flere signeringsproblemer

Der er sporadiske meldinger fra Borger.dk om borgere, der stadig ikke kan signere ved afslutning af ansøgningen.

I samarbejde med leverandøren arbejdes der med en fejlretning, herunder en test af, at den person, der vil signere, er den samme som den, der påbegyndte udfyldelsen, men også af at samme person ikke har flere ”roller” i samme ansøgning.

Personsupporten har i samarbejde med Borger.dk kontakt med de få borgere, der har oplevet problemer.

I forbindelse med overførsel af ansøgninger til PersonSAG kontrolleres det, at signeringerne er korrekte. I kan derfor regne med, at de ansøgninger, I modtager i PersonSAG, er korrekt signeret.

Overførsel af oplysninger til krematorier og kirkegårde

I de kommende uger påbegynder vi de første overførsler af oplysninger fra ”anmodning om begravelse eller ligbrænding” til krematorie- og kirkegårdssystemer. Vi begynder med dem, der anvender løsninger fra Brandsoft.

De ændringer, som dette kommer til at medføre for begravelsesmyndighederne, vil I der naturligvis blive informeret mere detaljeret om.

Møde med Person ERFA-gruppen

Sidste torsdag havde vi møde med Person ERFA-gruppen og gennemgik her de erfaringer, som er gjort med de nye løsninger.

Som det sikkert er de fleste bekendt, er der i begravelsesløsningen en række uhensigtsmæssigheder, som vi nu begynder at afhjælpe. Desuden har vi besluttet at offentliggøre en fortegnelse over kendte fejl og mangler i løsningerne 

Hjælpetekster

Husk, at vi gerne modtager forslag til ændringer og præciseringer til hjælpeteksterne.

Spørgekassen

Hvem/hvad er dette brugernavn?

Det viste brugernavn er den rolle i sognet, som sørger for, at de roller, som er ajourført i sognet, er de samme både i PERSON og i PersonSAG. Det betyder, at vi arbejder med to slags rettighedsstyring:

Bemyndigelse i PersonSAG-begravelse fortsætter et stykke tid endnu – hvilket betyder, at begravelsesmyndigheden under menupunktet Administration/Bemyndigelse bemyndiger den/de, der skal udgøre begravelsesmyndigheden i sognet. Denne fremgangsmåde vil blive afløst af nedenstående.

Rollestyring (bemyndigelse) i det nye PersonSAG foregår, ved at den sikkerhedsansvarlige ajourfører rolle i PERSON under Administration. Bemærk, at alle sogne har en det viste brugernavn med profil 910 (sognepræst), der sørger for, at rollerne i PERSON er de samme i PersonSAG. Bemærk ligeledes, at en ajourført rolle først slår igennem i PersonSAG næste dag.

Rollen må ikke slettes i PERSON.

Jeg har fødselsregistreret fødslen, men i stamdata står der fortsat, at barnet ikke er fødselsregistreret.

Oplysningerne i stamdata afspejler data på det tidspunkt, hvor ansøger søger. Det betyder, at stamdata ikke bliver opdateret, når du foretager fødselsregistrering, verificering eller lign.

Skal jeg fortsat registrere betalingen på Personforum?

Du skal kun anvende ”Betaling for navneændring” på Personforum, når betaling sker med girokort, og betalingen således ikke er en integreret del af PersonSAG. anmeldelsen.

Jeg er kommet til at registrere en navneændring på vielsesdagen, selvom vielsen ikke er registreret endnu?

I vejledningen er det beskrevet, at knappen ”Gem, send CPR/PERSON” er nedtonet, når vielsen ikke er nået igennem – dette er desværre ikke korrekt. Du skal derfor IKKE anvende knappen, førend du har konstateret, at vielsen er registreret i CPR/PERSON. Hvis du ved en fejl har gjort dette, skal du straks fortryde navneændringen i PERSON og lægge den i VENT i PERSON.

Folkekirkens It

Person-Supporten