Gå til hoved-indhold

Nyhedsbrevet indeholder i denne uge:

  • PersonSAG- hvordan er det gået?
  • Hjælp!
  • Søgninger
     

PersonSAG – hvordan er det gået?

Så blev PersonSAG sat i drift for navneændring, navngivning og omsorgs- og ansvarserklæringer. Vi kan nu konstatere, at det helt overordnet er gået rimeligt godt.

Det viste sig, at I har kunnet betjene systemet rigtigt, også før vi fik lagt brugervejledningen op. Også borgerne har kunnet bruge selvbetjeningsløsningerne på borger.dk; PersonSAG gik i drift sent torsdag eftermiddag. Til og med fredag indkom 326 ansøgninger i PersonSAG.

Det skal også siges, at PersonSAG og selvbetjeningsløsningerne ikke har haft en start helt uden fejl og uden udfordringer.

Tirsdag, hvor forbindelsen til CPR forsvandt, var nok den mest markante; men også i går, hvor en del borgere ikke kunne signere anmeldelserne (mens andre kunne), har vi kunnet mærke i supporten. Endelig er der et problem med en fejl omkring visning af betalingsoplysninger ved navneændringsansøgningerne. Det betyder, at der er ansøgninger, som I endnu ikke kan se, men vores leverandør er i gang med at rette dem.

Vi har selvfølgelig kunnet mærke indførelsen af de nye sagsområder i PersonSAG i supporten, hvilket kun er naturligt. Blot vil vi pointere, at det er personregisterføreren, altså dig, der skal vejlede borgeren i de digitale løsninger. Personsupportens funktion er primært at hjælpe personregisterførere med registreringerne. I skal derfor ikke henvise borgere til supporten.

I morges (6. februar) klokken 8 var der indkommet i alt:

  • 274 Omsorgs- og ansvarserklæringer
  • 338 navngivninger
  • 279 navneændringer  

Hjælp!

- Hjælpetekster

I den forbindelse er det måske også på sin plads at minde om PersonSAGs hjælpetekster. På alle sider i PersonSAG kan du klikke på den lodrette, turkise bjælke på skærmens højre side; så folder hjælpeteksten sig ud til netop den side, som du befinder dig på, se nedenstående.

Hjælpeteksterne kan givetvis forbedres, og det modtager vi gerne input til.

- Hjælp på Personforum

Områderne navneændring, navngivning og faderskab på PersonForum er også blevet opdateret. Mange af de spørgsmål, som vi besvarer i supporten, er allerede besvaret her. Så vi vil opfordre til, at du lige kigger de to steder, inden du ringer til supporten. På den måde hjælper du også den kollega, der sidder med et mere tungtvejende problem.

- Hjælp i brugervejledning
Brugervejledningen til PersonSAG finder du i selve PersonSAG, nederst på skærmen.

Søgning

De tre nye sagsområder i PersonSAG har en søgefunktion. På denne side er der to forskellige søgninger. Den øverste søger aktive sager på et bestemt personnummer.

Den nederste, se nedenstående, kan søge sager, som du har adgang til at se ud fra en række parametre, som du vælger:

Søgningen viser så alle de sager indenfor det valgte område, som du har adgang til at se. Derudover vises også sager, som er indsendt, men hvor PersonSAG ikke har kunnet finde den rette myndighed. På den måde kan du se en anmeldelse fra for eksempel en udlandsdansker. At du kan se den, betyder ikke, at du skal gøre noget ved den; men hvis vedkommende af en eller anden grund kontakter dig, er det nok en god idé at kunne finde anmeldelsen.

Provsten kan her se alle sager i sit provsti, men uden at kunne ajourføre. Helt generelt gælder: Du kan kun ajourføre de sager, der også vises på din forside.
At provsten har denne særlige rolle, ved PersonSAG fra PERSON. De roller, som ikke kan ajourføre i PERSON, kan heller ikke gøre det i PersonSAG, dvs. provst og sekretær under oplæring. Og når vi nu er ved PERSON: I et tilsyn er der måske den ene og anden, som opdager, at der pludselig er en bruger i sognet, som ikke har et navn, men kun et WNK-nummer; dét er PersonSAG, og rollen må ikke fjernes.

Spørgekassen

I forbindelse med fremtidig O.- & A.-erklæring i PersonSAG vil jeg gerne vide, om der stadigvæk skal være 2 vidner på, der har underskrevet samme dato som forældrene?

Det har man ikke skullet med digitale anmeldelser siden 2007. Dette er ikke ændret.

Når vi modtager besked om fødsler kun med en mor, er der så et standardbrev, man kan "låne" til at sende ud vedr. faderskab (ligesom der hidtil har været det)?

Vejledning om faderskab skal selvfølgelig sendes, når moren opfylder forudsætningerne i Cirkulære om vejledning til ikke gifte mødre. I den forbindelse skal vi bemærke, at brevet er under revision.

Med venlig hilsen

Folkekirkens It
Person-Supporten