Gå til hoved-indhold

Nyhedsbrevet indeholder i denne uge:

  • Nu er det alvor
  • Personregistrering.dk
  • Personforum

Nu er det alvor. Hvad er så nyt?

De nye løsninger til selvbetjening på borger.dk er sat i drift i denne uge. Det betyder så, at du fra fredag skal finde nye ansøgninger om navngivning, navneændring, samt Omsorgs- og ansvarserklæringer i PersonSAG. Der kommer en mail til sognets postkasse, når der kommer nye sager. Denne mail kan på et senere tidspunkt fravælges.

Borgere er forpligtet til at anvende de digitale løsninger. Når du som sagsbehandler skønner, at der er forhold, enten ved sagen eller omkring borgerens selv, som gør, at den digitale løsning ikke skal/kan anvendes, kan den digitale anmeldelse fravælges. Ansøgninger på papir vil altså i udgangspunktet høre fortiden til.

Det samme gælder attester i forbindelse med de ansøgninger, som kommer til PersonSAG. Borgeren vil automatisk få din afgørelse i sin e-boks, når du trykker knappen ”Gem, send, CPR/PERSON”.

Du finder PersonSAG ved at skrive ”personsag/” i adresselinjen på Internet Explorer. Her vil brugervejledningen også være tilgængelig.

 

Personregistrering.dk

Adgangen til selvbetjeningsløsningerne om fødsel og navneændring på personregistrering.dk er nu lukket. I den kommende periode vil siden blive slanket når attestbestilling og registerindsigt er blevet overført til borger.dk.

 

PersonForum

PersonForum fortsætter. Der er allerede sket tilpasninger til de nye forhold omkring PersonSAG under menupunkterne navngivning, navneændring og faderskab (omsorgs- og ansvarserklæring), og der er flere på vej.

Vær opmærksom på, at de betalinger af navneændringsgebyr, som indtil nu er foretaget fra personregistrering.dk, skal indtil videre fremsøges i PersonForum. De vises ikke i PersonSAG.

Support i næste uge

I den kommende uge åbnes telefonerne til Personsupporten først kl. 8.45. Bemærk: På mandag er det første mandag i måneden, og dér lukker telefonerne som sædvanligt kl. 12.

 

Når og hvis der opstår fejl

Det må forventes, at der i de første dage vil blive opdaget fejl, som er undsluppet vores meget grundige afprøvning. Hvis fejlene er alvorlige, vil de hurtigst muligt blive rettet.

Det betyder, at der kan forventes kortvarige udfald på PersonSAG. I vil altid blive orienteret forinden via PersonForum samt på forsiden af PersonSAG.

Kontakt venligst Personsupporten, hvis du opdager en fejl

Spørgekassen

Vedr. dødsanmeldelser i det nye Personsag: På informationsmøde den 22.01.2014 blev det nævnt, at der fremover ikke kan indtastes anmeldelser i Personsag. Hvad gør vi i det tilfælde, hvor en ansøger selv ønsker at stå for anmeldelsen og ikke selv er i stand til at anmelde digitalt?

Det mener vi ikke, er blevet nævnt sådan - og hvis det blev, var det en fortalelse. Der skal ikke indtastes ansøgninger om navngivning, navneændring og omsorgs- og ansvarserklæringer. Begravelsesløsningen fortsætter derimod uændret på det punkt.

 

Med venlig hilsen
Personsupporten