Gå til hoved-indhold

Nyhedsbrevet indeholder i denne uge:

  • Info-møderne er godt i gang!
  • Rettighedsstyring
  • Navneændring

Info-møderne er godt i gang!

I tirsdags holdt Personsupporten de første infomøder i Aalborg og Viborg.
Der har været en god og spændt stemning til møderne, som fortsætter ugen ud i henholdsvis Aarhus, Haderslev, Ribe og Fyens stifter. I næste uge går turen videre til de øvrige stifter og Bornholm.

Vi kan i personsupporten glædeligt sige, at der er en pæn tilslutning til møderne og mærker stor imødekommenhed og velvilje til arbejdet i det nye PersonSAG.

Rettigheder i det nye PersonSAG

Rettigheder til det nye PersonSAG, kommer til at følge rettighedsstyringen i CPR/PERSON.

Det betyder, at de rettigheder en bruger har i CPR/PERSON automatisk er de samme i PersonSAG.

Altså – intet ekstraarbejde med rettighedsstyring i det nye PersonSAG.
Indtil ”Begravelse” er flyttet ind i det nye PersonSAG skal rettighedsstyringen dog stadig udføres manuelt her.

Navneændring

I denne uge viser vi, hvordan navneændring ser ud i det nye PersonSAG, som sættes i drift den 31. januar 2014. Fra det tidspunkt vil alle digitalt anmeldte navneændringer komme ind i PersonSAG, og vi viser dig i det følgende, hvordan en navneændring ser ud i billeder, trin for trin:

Myndighedens modtagne ansøgninger om navneændring

På forsiden af navneændringer samles alle de færdigsignerede ansøgninger om navneændring til behandling i dit sogn. Oversigten indeholder:

  • ’CPR’ vist i første kolonne tilhører den person navneændringen vedrører. 
  • Myndighedskoderne i 2. kolonne kan du sortere på, ligesom i PersonSAG for begravelse, (det er fordelagtigt for dig, som er myndighed for flere sogne).
  • ’Navn’ viser personen, som ansøgningen vedrører.
  • Under ’Gebyr’ vil du kunne se, om der er betalt for navneændringen.
  • Under ’Modtaget’ vil du se datoen for den ansøgning, som du har modtaget i PersonSAG.

Indkomne ansøgninger

I billedet om indkomne ansøgninger kan du se, hvor mange ansøgninger der er kommet på ét specifikt CPR-nummer.

Øverst ser du stamoplysningerne på den person, navneændringen vedrører. Bemærk: her kan du også se, om personens navn er verificeret og af hvilken myndighed.
Antallet af indkomne ansøgninger er nummereret og vises, i den rækkefølge, de er modtaget.

Om ansøgningen

Når du har klikket på et CPR-nummer kommer du til denne side:

Ligesom på siden om de indkomne ansøgninger, ser du øverst stamoplysningerne på den person, som navneændringen vedrører.

Herefter en oversigt, der viser oplysninger på forældrene. De oplysninger vises uanset, om der er tale om navneændring på et barn eller en myndig person.
Venstre kolonne viser oplysninger fra ansøgningen, mens højre kolonne er oplysninger trukket fra CPR.

Om betalingen

Som noget nyt vil du kunne se oplysninger om betaling i PersonSAG. Du har mulighed for at tilknytte en bemærkning til betalingen.

Om navneændringen

På næste billede i denne navneændring ser du oplysninger om selve navneændringen:

I første oversigt kan du se den ønskede ændring i navnet, indtastet af ansøgeren, samt hvilken tilknytning der er til det ønskede navn. Derunder det ’Ønskede fulde navn’.

Hvis du har behov for at hjælpe en borger, som har skrevet forkert i ansøgningen – f.eks. tre e’er i Steeen (Steen), er det muligt for dig at berigtige ansøgningen. Berigtigelsen vil da fremgå af ’Kommende fulde navn’.

Inden du berigtiger og retter i navnet, skal du huske at få dokumentation for ændringen og spørge alle involverede personer. Herefter skal du vedhæfte dokumentation i PersonSAG på din korrespondance, f.eks. en e-mail.

Afgørelse/registrering

Endelig er der på sidste side en opsamling af oplysninger i ansøgningen til afgørelse og registrering i CPR/PERSON. Der skal også som nu angives en anmærkning, som også bliver registreret i CPR/PERSON. Når du sætter en markering, vil du få flere muligheder for at angive anmærkninger, der enten er forudfyldt eller udfyldes af dig.

Inden du ”sender” kan du få vist afgørelsen i pdf. under – ”Se afgørelse – klik her”
Når du er parat til at afgøre sagen trykker du på én af de blå knapper nederst, der har samme funktion som ved O/A, beskrevet i det foregående nyhedsbrev for uge 2.

Spørgekassen

Kan borgeren indsende en omsorgs- og ansvarserklæring digitalt før barnets fødsel?

Nej, det kan ikke lade sig gøre i PersonSAG, da borgeren ikke har et CPR-nummer på barnet før barnets fødsel, og fordi omsorgs- og ansvarserklæringen registreres på barnets CPR-nummer.

Med venlig hilsen
Personsupporten