Gå til hoved-indhold

Nyhedsbrevet indeholder i denne uge:

  • Skærmbilleder fra PersonSAG: Omsorgs- og ansvarserklæring
  • Spørgekasse

Omsorgs- og ansvarserklæring

Som vi tidligere har lovet, kan du nu få et indtryk af, hvordan omsorgs- og ansvarserklæringen vil tage sig ud i det nye PersonSAG, når det går i luften.

De 4 sagsområder i PersonSAG får hver deres forside, hvor du vælger, hvilken sag, som du vil arbejde med.

Her ser du forsiden af Omsorgs- og ansvarserklæring:

Her kan du vælge det relevante barn. Til de, som arbejder med flere sogne, er det værd at bemærke, at erklæringerne også kan sorteres efter sogn.

Når du har valgt barn, kommer denne side frem, hvis der er indsendt mere end én erklæring for barnet. 

I den viste situation er der sket det usædvanlige, men ikke utænkelige, at moren har afgivet to omsorgs- og ansvarserklæringer, med hver sin far. Selvom erklæringerne er indgivet digitalt, adskiller sagsbehandlingen sig i denne situation ikke fra den sagsbehandling, der ville være sket, hvis erklæringerne var kommet på ”gammeldags” papir.

Men i den almindelige situation, hvor der er én erklæring for ét barn springer PersonSAG automatisk denne side over, og leder dig videre til næste side. 

De der kender det nuværende PersonSAG vil kunne genkende, at venstre spalte viser oplysninger fra ansøgningen, mens højre spalte viser oplysninger fra CPR. Først vises oplysninger om moren og nedenunder oplysninger om far.

Hvis og såfremt alt ser fornuftigt ud, kan du gå videre til næste side. Her vises en kort ”repetition” af data og desuden vises, hvem der digitalt har signeret erklæringen.

Nederst på siden vil der være en række knapper:

  • ”Gem, send, CPR/PERSON”: Her tager du erklæringen til følge. Når du klikker på knappen overføres omsorgs- og ansvarserklæringen til PERSON, og der sendes en afgørelse til forældrenes digitale postkasser (en til hver forælder). Dermed behøver du ikke længere sende en attest.
  • ”Send til Statsforvaltningen”: Der kan være grunde til, at du ikke kan behandle sagen. Fristen kan eksempelvis være overskredet, eller moren kan være separeret eller umyndig.
  • ”Afvis erklæring”: Når du klikker på denne knap afviser du erklæringen i PersonSAG. Du skal selv sørge for at sende et eventuelt afslag til dem, som har afgivet erklæringen.
  • ”Luk sag”: Lukker sagen. Når du klikker på knappen fjernes sagen fra forsiden, og der sker ikke mere. Du må kun lukke sagen, såfremt sagen af tekniske grunde ikke kan overføres til PERSON. Det er en forudsætning, at du har foretaget registreringen direkte i PERSON.

Spørgekassen

Vi får pt. stadig omsorgs- og ansvarserklæringer på papir. Hvad skal vi gøre?
Vi har lige bemærket, at søger en borger på omsorgs- og ansvarserklæring på borger.dk, peger linket på siden ikke til den digitale løsning. Vi er i gang med at undersøge sagen. Indtil videre skal dette ikke lægges ansøgeren til last.

Vi har stadig gamle sager, som ikke kan falde på plads i PersonSAG. Hvad skal der ske?
Ja, vi beklager; vi har været nødt til at prioritere udviklingen af de nye løsninger. Derfor er der fortsat ikke nogen løsning vedr. sager med datofejl, sager, hvor stedfeltet eller feltet ”præst-ikke ansat” er anvendt ved den kirkelige handling. Det er bestemt ikke glemt, og vi tager fat i det, så snart der er ledig kapacitet til programmering.

Omkring spørgekassen
På given foranledning gør vi opmærksom på, at spørgekassen, som det fremgår, ikke er en supportpostkasse; vi tilser spørgekassen og besvarer spørgsmål, som er relevante for PersonSAG eller digitalisering i nyhedsbrevet eller indarbejder svaret i selve nyhedsbrevet. Der gives ikke personlige svar.

Som man råber i skoven … ligger man
Sidste uge sendte vi en stærk opfordring til at deltage i kurserne om PersonSAG. Det har tilsyneladende virket, og derfor har vi måttet oprette et ekstra kursus på Sjælland, da alle kurserne på Sjælland var fyldt. Det er den 24/1 kl. 13.30 i Jersie Sognehus. Det betyder ikke bare pladser for dem, som ikke har fået plads, men også at de, som allerede er tilmeldt et andet kursus på Sjælland, eventuelt kan framelde sig det oprindelige kursus og tilmelde sig dette, hvis det passer bedre.

Vi ses!

Med venlig hilsen
Personsupporten