Gå til hoved-indhold

Nyhedsbrevet indeholder i denne uge:

  • Status
  • Adgang i det kommende PersonSAG
  • Spørgekasse

Dette er årets sidste nyhedsbrev. Derfor vil vi begynde med at ønske glædelig jul og godt nytår.
Tak for samarbejdet i år og for de talrige konstruktive bidrag og indspark, som I har givet os. Mange af dem er blevet indarbejdet i det nye PersonSAG og andre har gjort os opmærksomme på fejl og mangler, som vi ikke selv kunne have opdaget. Tak.

Og så vil vi gribe lejligheden til at gøre status.

Status

I juni blev PersonSAGs del om dødsfald og begravelse sat i drift. Det er en udmøntning af regeringens digitaliseringsstrategi, men samtidig er det et forsøg på at gøre det på en måde, så det bliver et nyttigt redskab i sagsbehandlingen for alle parter.


Det var nye stier vi betrådte; og det er ikke altid nemt at betræde nye stier, og der har også været uhensigtsmæssigheder i systemet. De fleste af dem, børnesygdommene om man vil, er efterhånden fjernet. Der er enkelte rettelser, som udestår og fremgår af PersonSAGs forside.


Der er sket en udvikling i, hvordan PersonSAG er blevet brugt. For den periode, hvor PersonSAG har været i drift, er 56% af anmodningerne om begravelse kommet digitalt. Men ser man på sidste måned som helhed, er tallet 83%.
Af de anmodninger, som er indkommet digitalt, er 42% i hele perioden kommet fra et bedemandssystem, mens 58% er indtastet på borger.dk. I sidste måned isoleret er tallene 67 hhv. 33.


Forholdet mellem lægelige dødsattester, der overføres fra SEI, og dem, som er indtastet af begravelsesmyndigheden, er nogenlunde konstant: I hele perioden var den 57 overfor 43 mens tallene for sidste måned var 55 overfor 45.
Der har været lidt forvirring omkring dødsattester på papir. Dette blev afklaret i samråd med Statens Serum Institut i en fælles skrivelse, som vi skrev om på PersonForum, og du i øvrigt kan finde her.


Den 5. december gik en midlertidig løsning til ansøgning af borgerlig navngivning i drift. Du skal være opmærksom på, når en sådan digital ansøgning kommer ind i sognets postkasse.


Det ser ud til, at ikke alle er opmærksomme; for der er ansøgninger så gamle som 14 dage, der ikke ser ud til at være behandlet. Derudover er der en lang række sager, hvor sognet har været 5, 6, 7 og op til 11 dage om at behandle ansøgningen. Det er ikke tilfredsstillende. Det påhviler den kirkebogsførende sognepræst at behandle tjenstlig post i sognets postkasse, og hvis sognepræsten ønsker, at andre deltager i sagsbehandlingen, at give adgang til postkassen, findes der en vejledning til ”ejere” af sognepostkasser på IT-fanebladet på den Digitale Arbejdsplads.

Adgang i det nye PersonSAG

Når det nye PersonSAG sættes i drift, ændres styring af adgang også. Det vil blive sådan, at rollerne i PERSON afspejles i PersonSAG. Det betyder rent praktisk, at al brugerstyring vedr. personregistrering fremover sker ét sted, nemlig i PERSON.
Efter nytår vil vi præsentere det nye PersonSAG, som går i drift 31. januar, i ord og billeder.

Spørgekassen

Vi har fået en række spørgsmål i den forgangne uge:


Jeg har fået en ansøgning om navngivning i sognets postkasse. Men barnet er flyttet fra sognet.
Ja, det kan ske. I denne midlertidige løsning sendes ansøgningen til fødselsregistreringsstedet og behandles dér.


PersonSAG fungerer ikke i Google Chrome
Kirkenet-sider, herunder PersonSAG, er beregnet til Internet Explorer. Google Chrome tilbydes som et supplement, fordi nogle sider uden for Kirkenettet fungerer bedre med den.


Jeg vil gerne lave en udskrift af nyhedsbrevet, for jeg har svært ved at læse nyhedsbrevet på skærmen.
Du kan lave en udskrift ved at tast [CTRL] – [P], så kommer printmenuen frem. Men prøv også at trykke [CTRL] – [+], altså at trykke plustasten, mens du holder CTRL-tasten nede. Hver gang du gør det, bliver skriften på skærmen større. Du kan gøre den mindre igen med CTRL-tasten og minus.


Hvordan tilmelder jeg mig det lokale kursus i PersonSAG?
Gå ind på http://kursustilmelding og tilmeld dig dér. Det fungerer kun fra en Kirkenet-pc, og du skal selv være logget på.


Jeg er sekretær i xxxx, men har ikke adgang til sognets postkasse
Det påhviler den kirkebogsførende sognepræst dagligt at tilse postkassen og at behandle tjenstlig post i den. Sognepræsten kan give adgang til andre, hvis han eller hun ønsker. Det vil dog stadig være sognepræstens ansvar at sikre, at posten bliver behandlet.


Hvad ved kirkegårdene egentlig om PersonSAG?
Den nyeste information til kirkegårde og krematorier er denne skrivelse.

Send dit spørgsmål til Spørgekassen