Gå til hoved-indhold

Indhold i denne uge: 

Skal alle borgere anvende digital selvbetjening?
Sognepostkassen skal tilses dagligt
Hvordan ser navngivning ud set fra borgeren?

Skal alle borgere anvende digital selvbetjening?

Loven om obligatorisk digital selvbetjening er trådt i kraft 1. december 2013. Det betyder kort sagt, at en ansøgning om navneændring eller navngivning, en omsorgs- og ansvarserklæring eller en anmodning om begravelse eller ligbrænding skal afgives gennem en digital selvbetjening. Borgeren kan finde selvbetjeningen på borger.dk

Men… der er en hel række af men’er i den forbindelse:  

 • Hvis der er særlige forhold, der gør, at ansøgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal vedkommende ikke anvende digital selvbetjening. Særlige forhold kunne være sygdom, handicap, funktionsnedsættelse. Det er dig, der må foretage dette skøn, når der indkommer en ansøgning, som ikke er digital. I dette skøn bør du inddrage ansøgers aktuelle livssituation. Skønner du, at den digitale løsning ikke skal anvendes, kan blanketten på personregistrering.dk anvendes. Du skal være opmærksom på, at afvisning af en ansøgning, fordi den ikke er digital, er en forvaltningsafgørelse i sig selv, som borgeren kan klage over. 
 • Hvis den digitale selvbetjening ikke kan håndtere en bestemt situation, skal den selvfølgelig ikke anvendes. Det gælder for eksempel:
  • Ved begravelse: Når udland er indblandet, når der er tale om en dødfødsel, når afdøde ikke havde personnummer eller når asken skal anbringes på anden måde.
  • Ved navngivning og navneændring: Når navnet gives ved samtykke fra samtlige bærere; når en af personerne, der skal signere ikke kan få NemID eller når der er tale om navneændring på bryllupsdagen.
  • Ved omsorgs- og ansvarserklæring: Når en af forældrene ikke har personnummer. 

Som tingenes tilstand er nu, den 12. december, finder du fortsat følgende digitale anmeldelser i PERSON, hvor de ligger i myndighedens venteregister:  

 • Fødsel (det kan også gælde jordemoderanmeldelse)
 • Omsorgs- og ansvarserklæring
 • Navngivning (hvis den er afgivet sammen med amsorgs- & ansvarserklæring)
 • Navneændring

Følgende ansøgning finder du også fortsat i PERSON, hvor de ligger som advis: 

 • Attestbestilling

Følgende ansøgninger kommer som mail til sognets postkasse:  

 • Navngivning

Følgende kommer allerede nu i PersonSAG: 

 • Dødsattester
 • Anmodning om begravelse/ligbrænding

Sognepostkassen skal tilses dagligt

Som det fremgår, kommer ansøgninger om navngivelse til sognets postkasse. Da post til embedet kommer til denne postkasse, skal den kirkebogsførende sognepræst i lighed med den fysiske postkasse, tilse denne dagligt. 

Hvis du som kirkebogsførende præst ikke mener, at du har adgang til sognets postkasse, kan du se i vejledningen her. Skal du som kirkebogsførende sognepræst give andre adgang til postkassen, kan du se vejledningen her

I øvrigt kan vi meddele, at postkasserne, såvel personlige som sognepostkasser straks i det nye år får fordoblet kapaciteten, så de kommer op over 1GB. 

Hvordan ser navngivning ud fra borgersiden

Den nye ansøgning af navngivning finder borgeren på www.borger.dk. Den nemmeste måde at finde frem til ansøgningen er at søge på ordet ”navngivning” og trykke på ”Ansøg om navngivning”. 

På den side, der kommer frem er der en kort forklaring, et par spørgsmål og svar samt mulighed for at logge på med NemID og påbegynde ansøgningen. 

Her vises den, der er logget på. Første spørgsmål gælder forældremyndighed. 

Blanketten folder sig ud forskelligt, alt efter, hvordan ansøger udfylder den. Felterne med stjerne skal udfyldes. Er de ikke udfyldt, kommer man ikke videre. 

Ved klik på næste kommer ansøger frem til næste side, der omhandler barnets navn: 

Feltet ”Oplysning om det ønskede fornavn” er kommet frem, fordi ansøger har valgt et fornavn, som ikke er godkendt. Ansøger skal skrive noget i feltet, for at komme videre. I mellemnavn og efternavn skal ansøger træffe nogle valg, som er nyttige for din sagsbehandling. Ved ”andet” vil der fremkomme en tekstboks, hvor borgeren kan oplyse om forholdene omkring det ønskede navn. 

På den næste side skal ansøger, ud fra det, der tidligere er udfyldt, angive personnummer og e-mailadresse på dem, som skal signere ansøgningen. Da der er oplyst fælles forældremyndighed og et efternavn, som bæres af pleje/-stedforælder, skal borgeren her udpege den pleje- eller stedforælder, som navnet kommer fra. (ill ng4)

På sidste side bliver ansøgeren igen præsenteret for, hvem ansøgningen sendes til. Her skal ansøger også signere. Først når alle signeringer er givet, sendes ansøgningen til sognets postkasse. 

Spørgekasse

Vi har modtaget et spørgsmål om formuleringerne i vejledning til ugifte mødre. 

Vi kan oplyse, at den fortsat skal sendes efter de regler, som fremgår af Cirkulære 9544 om oplysning til ikke-gifte mødre af 30/9 2010. Der skal foretages nogle små justeringer på vejledningen efter de seneste ændringer i børneloven, hvilket vi er opmærksomme på. 

Vi har også modtaget et spørgsmål om vitterlighedsvidner på omsorgs- og ansvarserklæringer. 

Det vil i den kommende selvbetjening for omsorgs- og ansvarserklæringen være præcis som i den nuværende: Når en person har signeret med NemID hhv. digital signatur, er det ikke nødvendigt med vitterlighedsvidner. 

Send dit spørgsmål til Spørgekassen på Personforum.

Med venlig hilsen

Folkekirkens It
Person-Supporten