Gå til hoved-indhold


Ansøgning om navngivning via borger.dk, tilmelding til informationsmøder om PersonSAG, det nye PersonSAG og spørgekasse.

Ansøgning om navngivning via borger.dk er der nu

Det er fra i dag muligt for forældre at navngive deres barn via en ny ansøgningsformular på borger.dk – ”Ansøgning om navngivning”.

Den nuværende ansøgningsformular på Personregistrering.dk kan indtil videre også anvendes af borgeren, da denne også bruges til omsorgs- og ansvarserklæringen. 

Kort fortalt vil den nye ansøgningsblanket, som er udfyldt via borger.dk automatisk blive sendt til personregisterføreren, dér hvor barnet er fødselsregistreret. Ansøgningsblanketten er vedhæftet i en e-mail. Sådanne ansøgninger skal behandles som alle andre ansøgninger, herunder skal du huske at arkivere en udskrift af ansøgningsblanketten.

Husk at det er systemet, der sender ansøgningsblanketten og ikke borgeren selv. Det betyder, at Folkekirkens It står inde for de digitale signaturers ægthed. 

Afgørelsen om barnets navn meddeles forældrene som hidtil.

Sidst i ugebrevet kan du se, hvordan den nye ansøgningsblanket ser ud. 

           

Tilmelding til informationsmøder

Du kan nu fra en Kirkenet-pc tilmelde dig informationsmøderne om PersonSAG på: 

Et nyt PersonSAG

I kender allerede PersonSAG fra behandlingen af begravelser. Mange af jeres erfaringer har vi brugt i udviklingen af et nyt PersonSAG, der også indeholder omsorgs- og ansvarserklæring, navngivning og navneændring.

Vi vil her give et par ord og et par glimt af det nye PersonSAG. 

PersonSAG bliver delt i fire områder, omsorgs- og ansvarserklæringen, navngivning, navneændring og dødsfald/begravelse. 

På de enkelte områder vil du, ligesom nu ved begravelse, kunne se de aktuelle sager i sognet på en oversigt. Du kan sortere oversigten efter bl.a. CPR-nummer, myndighed og modtagelsesdato. 

Når du er inde i en arbejdsgang, vil der både være et felt med stamoplysninger og en tydelig angivelse af, hvor langt i processen du er kommet. Du kan bevæge dig frit igennem processen med klik på ”numrene” eller bruge pileknapperne. 

Du vil genkende, hvordan oplysningerne præsenteres inde i en arbejdsgang:

-          I venstre spalte ser du, hvad der er oplyst på ansøgningen

-          I højre spalte ser du oplysninger fra CPR.

Således sikres både, at det er de rette personer, der arbejdes med, samtidig med at det viser, hvordan ansøger ser på en sag, f. eks i en navnesag; og dér er ansøger og CPR jo ikke altid enige....

PersonSAG bliver indrettet således, at du ved tryk på en enkelt knap gemmer i PERSON (og dermed også sender en afgørelse til ansøgerens digitale postkasse), videresender en sag til Statsforvaltningen, afviser eller lukker en sag. 

På samme side ser du et kort resumé af oplysningerne i sagen samt de tilknyttede signeringer. 

Spørgekasse

I spørgekassen er der blevet spurgt om, hvornår fødselsanmeldelsen bliver elektronisk?

Vi kan oplyse, at den allerede er elektronisk nogle steder som eksempelvis Vestsjælland. Det afhænger af, om regionen bruger den elektroniske løsning. Det skal dog bemærkes, at jordemoderanmeldelsen kommer direkte i PERSON og ikke i PersonSAG.

Svarene i spørgekassen gives i Ugebrevet, og her vil redaktionen tilrettelægge besvarelserne, sådan at flest mulige spørgsmål kan blive besvaret. Man kan derfor ikke forvente at få hverken et personligt svar eller et svar i det førstkommende ugebrev.

Send dit spørgsmål til Spørgekassen på PersonForum.

Med venlig hilsen

Folkekirkens It
Person-Supporten

Den midlertidige ansøgning om navngivning: