Gå til indhold

Nyt om: navngivning og Familieretshuset - rugemødre

Nyt om:

I skal stadig registrere navngivning, hvor navnet er godkendt af familieretshuset

Vi har i dag modtaget en meddelelse fra Familieretshuset om, at det ikke har været meningen, at der skulle ændres i reglerne omkring registrering af navngivning i CPR/PERSON, sådan som det fremgik af den nye navnevejledning, hvilket vi meldte ud i et nyhedsbrev i begyndelsen af juli.  Med andre ord er der ikke ændret praksis i forhold til, at sognet/den sønderjyske fødekommune skal registrere en navngivning, hvor navnet har været sendt til godkendelse hos Familieretshuset., som det var før d. 1. juli 2020. Familieretshuset oplyser, at de vil opdatere vejledningen, så den stemmer overens med praksis.

Rugemødre:

Hvis I - f.eks.i forbindelse med en dåb - kommer ud for et barn, der er født i udlandet af en rugemor, må I IKKE registrere forældreforholdet - hverken far eller mor - uanset, hvad der måtte fremgå af en fødselsattest fra udlandet. Det er Familieretshuset, der skal vurdere, om den "sociale" mor kan registreres som mor, og I skal derfor sende sagen ind til os efter samme fremgangsmåde som ved udenlandske faderskabssager. I må IKKE udstede en attest på barnet, før forældreforholdet er afklaret. Hvis barnet skal indrejse i landet, er det indrejsekommunen, der tager stilling til regsitrering af forældreforholdet.

Med venlig hilsen

Personsupporten