Gå til indhold

Fristen for aflevering af OA er forlænget til 28 dage

Den 1. juli 2020 er reglerne for registrering af faderskab ændret, sådan at fristen for at aflevere en omsorgs- og ansvarserklæring til registrering i sognet/den sønderjyske kommune nu er forlænget fra 14 til 28 dage.

Da selvbetjeningsløsningerne endnu ikke er tilrettet til at kunne modtage en OA-erklæring efter 14 dage, har vi lavet denne midlertidige aftale med Familieretshuset:

  • Dag 1-14: forældrene anvender selvbetjeningsløsningen og sognet/den sønderjyske kommune modtager erklæringen digitalt og registrerer den som sædvanligt.
  • Dag 15-28: Forældrene bliver bremset i at anvende selvbetjeningsløsningen men får på borger.dk vejledning om, at de skal printe en papirblanket, som de udfylder og afleverer til mors bopælssogn/sønderjyske bopælskommune. Sognet registrerer den via Indberet -> fødsel -> faderskab (OA-erklæring). Se vejledning på P-supportforum. Da forældrene ikke automatisk får en kvittering i e-boks, skal sognet/den sønderjyske kommune sende en underskrevet kopi til begge forældres e-boks.
  • Efter dag 28: Hvis sognet/den sønderjyske kommune ikke har modtaget en OA-erklæring (og faderskabet ikke er registreret på anden måde), når de 28 dage er gået, skal sagen sendes videre til Familieretshuset med henblik på at rejse en faderskabssag. Dette gøres på samme måde som nu.

OA-erklæringer, der er fremsendt fra den 17.juni til Familieretshuset, vil blive returneret til personregisterførerne med en anmodning om at genfremsende efter fristen på 4 uger, såfremt der i den mellemliggende periode ikke er sket en registrering af faderskabet.

Fødslen skal stadig registreres, når jordemoderanmeldelsen er modtaget.

Ændringen til børneloven, hvoraf den nye tidsfrist fremgår, kan læses her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/962

Når selvbetjeningsløsningerne er tilpasset den nye tidsfrist, vil vi melde dette ud, ligesom vores vejledningsmateriale løbende vil blive opdateret.

Med venlig hilsen 

Personsupporten