Gå til indhold

Ny navnebekendtgørelse og vejledning

Ny Navnebekendtgørelse og Navnevejledning

Den 26. juni trådte en ny bekendtgørelse om navne samt navnevejledning i kraft.

Vi vil opfordre jer til at læse dem igennem, men kan her nævne nogle af de vigtigste ændringer:

  • Familieretshuset registrerer selv en navngivning i CPR, når de har truffet afgørelse i en sag, der er sendt videre til behandling hos dem.
  • Nyt kapitel 6 i BEK om klage over personregisterførerens afgørelser
  • I Vejl. er det præciseret, at spørgsmål om høring af børn under 12 ikke skal forelægges for Familieretshuset, hvis kompetencen til at træffe afgørelse i sagen ligger hos personregisterføreren (afs. 7.2.4.)
  • Gebyr tilbagebetales ikke, hvis ansøgningen ikke imødekommes eller trækkes tilbage (afs. 8.1 i Vejl.)

De nye regler kan findes her:

Vejledning om navne, VEJ nr 9333 af 26/06/2020

Bekendtgørelse om navne, BEK nr 991 af 26/06/2020

 

Med venlig hilsen

Personsupporten