Gå til indhold

SBL-vejledninger samt nyt vedr. fødselsanmeldelser i Region Midtjylland

SBL-integration i PERSON 

Fremadrettet skal sognebåndsløsninger(SBL), indenpastoratsflytninger (IPF)og præsters egen valgret registreres i PERSON. 

  • Sognebåndsløsninger kan registreres af såvel præsten selv samt af en kordegn/præstesekretær efter aftale med præsten. 

  • Indenpastoratsflytninger kan registreres af både præst og kordegn/præstesekretær. 

  • Præsters egen valgret kan kun registreres af præsten selv. 

Der findes vejledninger til funktionerne på P-supportforum

Være opmærksom på, at PERSON endnu ikke sender kvitteringsmails ud automatisk, når du har foretaget en registrering. Denne funktion bliver først sat i drift til august, når konverteringen af SBL-aftaler fra SBL-protokollen til PERSON er på plads. Du skal derfor selv skrive og sende kvittering, når du har registreret en ny aftale om SBL. 

Regelsættet omkring SBL, IPF og præsters egen valgret findes her:  

Bekendtgørelse af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning 

Bekendtgørelse om stiftelse og ophør af sognebåndsløsning samt om sognebåndsløseres valgret til menighedsråd 

Cirkulære om valgret og valgbarhed 

Den gamle sognebåndsløserprotokol skal ikke længere anvendes til nye registreringer. 

 

Nyt om fødselsanmeldelser i Region Midtjylland

Region Midtjylland har oplyst os om, at de overgår til at sende jordemoderanmeldelserne digitalt via integrationen til PERSON i slutningen af oktober i år.

Vi har aftalt med regionen, at i perioden indtil da kan fødestederne sende anmeldelserne via sikker mail til sognet (som de har gjort det under Corona-nedlukningen). De vil derfor ikke længere sende anmeldelserne på papir med posten.

 

Med venlig hilsen

Personsupporten