Gå til indhold

Vigtigt nyt om adgang og roller i Konfirmandkommunikation

Kære alle

I forbindelse med idriftsættelse af Konfirmandkommunikation har vi konstateret nogle udfordringer med at åbne for adgangen til systemet. Udfordringen rammer dig, hvis du er tilknyttet et flersognspastorat. Her har du pt. kun mulighed for at tilgå et enkelt sogn inden for pastoratet. Dette problem skulle gerne blive løst i denne uge. Herefter vil du have adgang til alle dine sogne i pastoratet.

Pga. ovenstående problematik har vi valgt at deaktivere muligheden for at tilføje andre brugere end præster (der har født adgang til systemet). Dette gælder alle sogne både et-sogns og flersognspastorater. Brugeroprettelsen vil blive flyttet, sådan at det fremover vil være kbf-præsten (og ikke menighedsrådet), der tildeler andre brugere den rolle, der giver adgang til konfirmandkommunikation. Dette er ikke muligt endnu, og det er derfor kun præster, der kan tilgå systemet for øjeblikket.

Læs evt. nyhedsbrevet om åbning af konfirmandkommunikation her.  

Vi arbejder på hurtigst muligt at løse problemerne omkring adgang og brugeroprettelse. Vi orienterer om, hvornår du kan tilføje nye brugere.

Vi beklager de udfordringer, dette må medføre.

Med venlig hilsen
Folkekirkens It