Gå til indhold

Udmeldelser af folkekirken

Mange sogne har over weekenden modtaget udmeldelser af folkekirken.

Det skyldes, at Ateistisk Selskab har kørt en annoncekampagne om hvor nemt det er at melde sig ud af folkekirken, og hvordan kirken/staten bruger borgernes penge. Bemærk desuden at afsender af udmeldelsen er service@udmeldelse.dk

 

For at vide hvordan I skal forholde jer til det, gælder fortsat den nyhed, som vi skrev på Personforum i september 2012:

 

” I 2006 blev blanketten til udmeldelse af folkekirken afskaffet. Kravet for udmeldelse var herefter, at udmeldelsen skete skriftligt, og at borgeren oplyste om sin dåb.

 

Da håndbogen i personregistrering 2007 udkom, blev det, for at understrege, at der ikke var tale om en bestemt blanket, formuleret, at grundlaget for udtræden var ”Brev eller personlig henvendelse”. Formuleringen er bibeholdt, uden egentlig refleksion siden da, og er en smule uheldig, idet den indsnævrer forståelsen af en skriftlig henvendelse.

 

Det er ikke tvivl om, at en henvendelse pr. e-mail, er en skriftlig henvendelse, og som sådan opfylder kravet om skriftlighed. Men det kan være et problem, at fastslå afsenderen til en e-mail med den nødvendige sikkerhed (og det er i øvrigt ikke anderledes med en printet papirhenvendelse).

 

Vejledningen fra personsupporten har igennem lang tid været, at man, når man modtager en udtræden pr. e-mail, sikrer sig personens identitet med rimelig sikkerhed. Det kan givetvis gøres på mange måder; herfra vil vi ikke udpege nogle som mere rigtige end andre, så længe de giver rimelig sikkerhed for borgerens identitet uden at påføre borgeren urimeligt bøvl og uden at kræve, at borgeren sender fortrolige oplysninger i en almindelig mail.

 

På kordegnenes ajourføringskursus tidligere i år har vi for eksempel foreslået, at man sender et brev til borgerens folkeregisteradresse, hvor man beder borgeren bekræfte, at udmeldelsen kommer fra vedkommende ved en fornyet henvendelse. Når der så kommer en ny henvendelse, pr. e-mail, på papir eller via telefon, der bekræfter, at vedkommende faktisk har ønsket at udtræde, mener vi, at personens identitet er godtgjort tilstrækkeligt”